Starea civila

13 iunie 2019 8

De ce documente am nevoie pentru a ma casatori cu un cetatean al Greciei? Am divortat o luna in urma si am un copil mic.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Actele prezentate la depunerea declaraţiei de căsătorie:

-actele de identitate a viitorii soţi;
-certificatele de naştere a viitorii soţi;
şi după caz:

-dovada privind încetarea căsătoriei anterioare;
-decizia autorităţii administraşiei publice locale, în cazul reducerea vîrstei matrimoniale conform art. 14 din Codul familiei.
În căzul încheierii căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova cu un cetăţean străin,... mai detaliat pe lîngă actele solcitate în mod general pentru încheierea căsătoriei pentru cetăţeanul străin, suplimentar este necesară prezentarea următoarelor documente:

-copia paşaportului, inclusiv copia paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieşire în Republica Moldova;
-certificatul privind starea civilă şi dovada lipsei impedimentelor, la încheierea căsătoriei eliberate de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei în străinătate.
În căzul încheierii căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova cu un cetăţean străin, pe lîngă actele solcitate în mod general pentru încheierea căsătoriei, este necesar ca actele prezentate să fie supralegalizate/apostilate şi traduse în modul stabilit, şi dacă tratatele internaţionalela care Republica Moldova este şi nu prevăd altfel.

Totodată, dacă persoana străină nu cunoaște limba, se va recurge la serviciile interpretului.

13 iunie 2019