Starea Civilă oferă divorț familiei in care este copil minor ?

1 noiembrie 2018 74

Sotul doreste sa divorteze la Starea Civila, dar avem un copil minor de 14 ani. Este posibil ca Starea Civila sa-i acorde divortul fara prezenta mea? Este in genere posibil sa divortam nu prin judecata daca avem copil minor in familie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
sigur e posibil de divorțat prin intermediul organului de stare civilă chiar și în cazul existenței unui copil minor, în prezența ambilor soț
Articolul 36. Desfacerea căsătoriei la organul de stare civilă
(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul... mai detaliat proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Soții participă la desfacerea căsătoriei în condiţiile Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă.
(2) La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la organul de stare civilă dacă celălalt soţ:
a) este supus unei măsuri de ocrotire judiciare;
b) a fost declarat dispărut;
c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.
(3) Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ.
(4) În cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea unuia dintre soți, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească.
(5) Dacă, după desfacerea căsătoriei de către organul de stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți, acestea se vor soluţiona pe cale judecătorească.

1 noiembrie 2018