Subsolul blocului nou

10 octombrie 2019 6

Buna ziua. Blocul de locuit a fost dat in exploatare 2011. Proprietarii apartamentelor au contract de investitie, dar nu au acces la subsol, care este dat in chirie de catre constructor. Este subsolul al locatarilor sau nu? Au cota parte toți locatarii? Va multumesc.