Sunt căsătorită cu un cetățean străin, dar doresc să divorțez

4 februarie 2024 3

Bună ziua. În 2019 m-am căzătorit, în Republica Moldova, cu un cetățean al Greciei. Acum doresc să divorțez. Ce drepturi am în caz de divorț?

Jurist comments 3

Download discussion
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Corina, buna ziua!

Indiferent de tara unde ati incheiat casatoria aveti dreptul sa va adresati in instanta de judecata din moldova sa desfaceti casatoria.

Totusi, in cazul in care aveti copii comuni născuți in Grecia, care pana la momentul adresării in instanta de judecată au locuit in Grecia, există probabilitatea mare ca... mai detaliat instanța din Moldova să va restituie sau eventual inceteze examinarea cererii dvs daca sotul va contracta un avocat si va invoca ca instanța din Grecia este cea care deține competența sa se expuna asupra custodiei in privința copiilor.

In cazul in care aveți necesitatea de o consultație si eventual reprezentare ma puteți contacta la datele de contact indicate pe pagina de profil.Cu respect,
Igor Brinișter

4 februarie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Corina, tot depinde dacă DVS aveți copil minor și necisită împărțirea averie, adică în devălmăție, acest lucru vă adresați în instanța național în drept comunc, conform Codului familiei Articolul 33. Temeiurile încetării căsătoriei

(1) Căsătoria încetează în urma decesului sau a declarării pe cale judecătorească a decesului unuia dintre soţi.

(2)... mai detaliat Căsătoria poate înceta prin divorţ (desfacere), în baza cererii unuia sau a ambilor soţi ori a tutorelui soţului în privinţa căruia s-a instituit măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei.
Articolul 36. Desfacerea căsătoriei la organull stare civilă

(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile în care între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, căsătoria este desfăcută la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi. Soţii participă la desfacerea căsătoriei în condiţiile Legii nr.100/2001 privind actele de stare civilă.

(2) La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la organul stare civilă dacă celălalt soţ:

a) este supus unei măsuri de ocrotire judiciare;

b) a fost declarat dispărut;

c) a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.

(3) Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ.

(4) În cazul apariţiei litigiilor între soţi cu privire la copii, la partaj sau la întreţinerea unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei se face pe cale judecătorească.

(5) Dacă, după desfacerea căsătoriei de către organul stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni sau la întreţinerea unuia dintre soţi, acestea se vor soluţiona pe cale judecătorească.

Articolul 37. Desfacerea căsătoriei de către instanţa judecătorească

(1) Dacă soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord privind întreţinerea, educaţia şi domiciliul acestora sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.36 alin.(2) și a cazurilor în care căsătoria a fost desfăcută prin încheiere notarială, desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească.

[Art.37 al.(1) modificat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]

(2) Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească şi în cazurile cînd există acordul la divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la organul stare civilă pentru soluţionarea problemei.

(3) Instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţuirea soţilor şi păstrarea familiei în continuare sînt imposibile.

(4) Dacă, în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soţi nu-şi dă acordul la divorţ, instanţa judecătorească va amîna examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni, cu excepţia cauzelor de divorţ pornite pe motivul violenţei în familie confirmate prin probe.

(5) Dacă măsurile de împăcare nu au dat efecte şi soţii continuă să insiste asupra divorţului, instanţa judecătorească va satisface cererea respectivă.

4 februarie 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

....drepturi ca orice alt soț din Republica Moldova, inclusiv partajul bunurilor proprietate comună în devălmășie, dacă vă gândiți anume la acest aspect și dacă există astfel de bunuri.......dar mai întâi trebuie să precizați dacă aveți sau nu încheiat un contract matrimonial............nu cred că puteți obține o compensație bănească pentru anumite... mai detaliat motive de divorț de care este vinovat soțul, dacă nu există un contract matrimonial.....
citiți și art.19-26, Codul Familei, cred că îl găsiți pe internet........

4 februarie 2024