Sunt într-o relație cu o minoră și părinții ei ne pun piedici

6 septembrie 2019 17

Am 23 ani si sunt intr-o relație cu o domnișoară de 16 ani, dar părinții ii interzic să iasă după ora 22. Iubita mea vrea să se simtă liberă in relație, să poată ieși cand vrea ea. Chiar este de acord să se mute cu traiul la mine. Vă rog - ce putem face?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii


In acest caz, parintii apara interesele copilului, aceasta reprezinta o obligatie legala, pe care acestia o si executa.

Articolul 53. Dreptul copilului de a fi protejat
(1) Copilului i se garantează apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime.
(2) Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale copilului se asigură de părinţi sau persoanele care... mai detaliat îi înlocuiesc, iar în cazurile prevăzute de lege - de autoritatea tutelară locală/teritorială sau de alte organe abilitate. Părinţii poartă răspundere, prevăzută de legislaţie, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de îngrijire şi educaţie a copilului.

(3) Minorul care a căpătat capacitatea deplină de exerciţiu pînă la atingerea majoratului îşi apără drepturile şi interesele legitime de sine stătător.
(4) Copilul are dreptul la protecţie contra abuzurilor, inclusiv contra pedepsei corporale din partea părinţilor sau a persoanelor care îi înlocuiesc.

(5) În cazul încălcării drepturilor şi intereselor legitime ale copilului, inclusiv prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi (a unuia dintre ei) a obligaţiilor de întreţinere, educaţie şi instruire, sau în cazul abuzului de drepturile părinteşti, copilul poate să se adreseze de sine stătător autorităţii tutelare locale/teritoriale pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime, iar de la vîrsta de 14 ani - instanţei judecătoreşti.

(51) Dacă plasarea copilului într-un serviciu social de plasament a fost determinată de violenţă, neglijare, exploatare, abandon sau de alte acțiuni care pun în pericol viața și sănătatea copilului, instanţa de judecată, la cererea autorităţii tutelare teritoriale, va examina posibilitatea de încasare de la părintele/părinţii culpabili a cheltuielilor pentru îngrijirea şi educaţia copilului în serviciul/serviciile sociale de plasament din momentul plasării pînă în momentul reintegrării copilului în familia părinţilor, în condițiile stabilite de Guvern.
(6) Angajaţii autorităţilor administrației publice centrale şi locale, ai structurilor, instituţiilor şi serviciilor din cadrul sau din subordinea acestora, care activează în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, în organele de drept, în conformitate cu mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, sînt obligaţi să transmită autorităţii tutelare locale/teritoriale sesizările privind copiii aflaţi în situaţie de risc, precum şi cele privind cazurile de violenţă, neglijare sau exploatare a copiilor în cadrul serviciilor sociale, al instituţiilor medicale, educaţionale și culturale.

In cazul in care acestia ar permite aflarea minorei dupa ora 22, acestia ar fi pasibili de raspundere contraventionala:
Articolul 631. Admiterea aflării persoanelor care nu
au împlinit vîrsta de 16 ani în localurile
de agrement fără însoțire în afara orelor
stabilite
Admiterea aflării persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 16 ani fără însoțirea părinților sau a persoanelor care îi înlocuiesc în baruri, cafenele, restaurante, cinematografe, discoteci, disco-cluburi, cluburi de noapte, saune, săli de Internet sau în alte localuri de agrement după ora 22.00
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la 6 luni.
Conform prevederilor din Codul Familie:

Una din solutii ar fi atribuirea capacitatii depline de exercitiu (emanciparea) a minorului:

Articolul 14. Vîrsta matrimonială
(1) Vîrsta matrimonială minimă este de 18 ani.
[Art.14 al.(1) modificat prin LP120-XVI din 29.05.08, MO125-126/15.07.08 art.489]
(2) Pentru motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vîrstei matrimoniale, dar nu mai mult decît cu doi ani. Reducerea vîrstei matrimoniale va fi încuviinţată de autoritatea tutelară locală în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi acordului părinţilor minorului.

10 septembrie 2019