Sunt legale acțiunile executorului judecătoresc?

9 iunie 2022 125

Bună ziua. Există o hotărâre de judecată din 2018 prin care am fost obligat să achit o datorie la un credit. Titlul executoriu a fost până în septembrie 2021 în gestiunea unui executor, dar deoarece nu eram angajat (învățam), nu am putut achita. Acum titlul a ajuns la alt executor și acesta a trimis o interpelare la angajatorul meupentru a i se prezenta informația privind salariul, iar angajatorul m-a informat despre asta. Am scris o cerere pe numele executorului prin care l-am informat că nu am alte bunuri și că unica sursă de venit este salariul și că sunt de acord să fie transferate 20% din salariu direct de la angajator la contul executorului până la stingerea datoriei. Recent am primit o scrisoare de la executor prin care acesta îmi cere să achitt 20% din tot venitul pe care l-am obținut de când m-am angajat, adică din anul 2020. Altfel, acesta va porni o cauză contravențională în temeiul art. 318 alin.1 Cod Contravențional. Sunt legale acțiunile executorului judecătoresc?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

BUNA Ilie, da executorul e în drept să pornească un proces verbal în baza art. 318 Cod contravențional, nu mai că îți atenționez ce spune Articolul 318. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată

(1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată ori a documentului... mai detaliat executoriu menționat la art. 11 lit. c) sau d) din Codul de executare

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale. Și ce spune Codul contravențional Articolul 11. Documentele executorii
Sînt documente executorii şi se execută conform normelor stabilite de prezentul cod:
a) titlurile executorii eliberate de instanţa de judecată în condiţiile legii;
b) hotărîrile date de instanţele de judecată în cauzele de contencios administrativ, încheierile, ordonanţele instanţelor de judecată, dacă legea nu prevede altfel;
c) deciziile (hotărîrile) contravenţionale, inclusiv cele emise de agenţii constatatori în limitele competenţei atribuite lor prin lege, titlurile executorii emise pe cauze penale şi sentinţele pe cauzele penale, în partea încasării amenzii, precum şi în partea acţiunii civile;
c1) încheierile judecătorului de instrucţie privind efectuarea anumitor acte obligatorii legate de remiterea/transmiterea/restituirea unor bunuri;
d) ordonanţele privind liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională sub formă de amendă; Mai în scurt pentru credit, executorul nu este în drept să pornească o așa acțiune.

10 iunie 2022