Sunt mostenitor?

26 noiembrie 2019 44

Buna ziua. Tata meu a decedat recent, el avea alta famille si inca 2 copii. Eu locuiesc peste hotare, am familia stabilita aici. Sunt eu unul din mostenitori si cum pot afla daca mi se cuvine si mie ceva din mostenire. Ce actiuni trebuie sa intreprind? Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua
Toți copii sunt moștenitori dupa decesul parintelui.
Urmează sa va adresați personal sau prin reprezentant la un notar pentru a obține mai multe informații, eventual daca există un dosar succesoral deja deschis, sau veți deschide dumneavoastră.

26 noiembrie 2019
Nicolae Ilco (Calin)
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Salutare

Conform art. 2178, Codul Civil:

Articolul 2178. Clasa întîi de moștenitori legali
(1) Fac parte din clasa întîi de moștenitori legali descendenții defunctului.
(2) Descendentul care este în viață la momentul deschiderii moștenirii îi exclude de la moștenire pe ceilalți descendenți care se află în... mai detaliat relații de rudenie cu defunctul prin intermediul celui dintîi.
(3) Locul descendentului decedat la momentul deschiderii moștenirii îl ocupă descendenții acestuia (reprezentarea succesorală).
(4) Copiii defunctului moștenesc în cote succesorale egale.
(5) Copiii care înlocuiesc părintele decedat conform dispozițiilor alin. (3) moștenesc în cote egale cota succesorală la care ar fi avut dreptul părintele decedat.

Prin urmare, în cazul în care persoana care a lăsat moştenirea nu a lăsat un testament prin care este expres indicat cine şi ce moşteneşte (şi nu sunteţi inclusă), sunteţi moştenitor de clasa întîi şi, aveţi dreptul la succesiune. Dvs. trebuie să vă adresaţi notarului de la locul deschiderii moşteirii. Locul deschiderii moștenirii este locul unde cel care a lăsat moștenirea își avea reședința obișnuită în momentul decesului, iar dacă această reședință obișnuită nu este cunoscută, locul de aflare a bunurilor sau a părții principale a acestora ca valoare.

Dvs. trebuie să vă adresaţi în termen de 3 luni. Termenul începe să curgă de la data în care moștenitorul află despre devoluțiune și despre temeiul chemării sale la moștenire, fiind informat conform dispozițiilor art. 2547 alin. (2) sau pe oricare altă cale. Dacă moștenitorul este chemat la moștenire în temeiul unei dispoziții testamentare, termenul nu începe să curgă înainte ca notarul care desfășoară procedura succesorală să-i facă cunoscută dispoziția testamentară. Dispozițiile art. 398 alin. (1) lit. a) și d) cu privire la prescripția extinctivă se aplică în mod corespunzător.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112573&lang=ro

Servus

26 noiembrie 2019