Sunt obligat sa platesc datoriile la CNAM odata ce Intrepriderea Individuala este lichidata?

25 ianuarie 2019 46

Salut. Am avut o Intreprindere Individuala infiintata in 2005 care nu a avut de fel activitate. Am lichidat-o in septembrie 2018 fara a avea vreo datorie fata de buget. In decembrie 2018 Casa Nationala de Asigurari in Medicina a depus o cerere de eliberare a unei ordonante judecatoresti privind incasarea platii asigurarii medicale si a penalitatii pe anul 2018. In ianuarie 2019 am primit ordonanta. Este in drept CNAM sa ceara achitarea datoriilor la moment ce intreprinderea este lichidata si nu a avut activitate toti acesti ani?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Popa
  • Avocat
  • Dreptul afacerilor

Cu privire la întrebarea dvs. vă rugăm să regăsiți următorul răspuns:Potrivit art. 22 alin. (1) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, persoanele fizice incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute... mai detaliat la anexa nr.2 vor achita integral o primă de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă în termen de până la data de 31 martie a anului de gestiune.

Potrivit Anexei nr. 2: Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă care se asigură în mod individual: 1. Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii: b) fondatori de întreprinderi individuale

Prin urmare, dacă dvs. nu ați fost angajat în anul 2018, vă încadrați în categoria persoanelor care trebuie să achite prima de asigurare medicală (polița) într-un cuantum fix (4 056 MDL).

Totodată, în virtutea prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală atrage după sine calcularea unei penalități în mărime de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere. În plus, faptul că întreprinderea individuală nu a avut activitate nu are relevanță asupra obligației de plată a primei de asigurare medicală.

Totodată, deși întreprinderea a fost recent lichidată, subiectul obligației de plată a primei de asigurare este fondatorul întreprinderii și nu întreprinderea, astfel acesta din urmă va fi ținut plata acesteia către bugetul CNAM.

Prin urmare, CNAM-ul este îndreptățit să recupereze prin intermediul unei acțiuni judiciare cuantumul primei de asigurare medicale pentru anul 2018, inclusiv penalitatea de întârziere.

Pentru mai multe detalii puteți apela la Serviciul Suport Clienți la nr. (22) 22 44 88.

28 ianuarie 2019