Sunt obligată sau nu să achit cheltuieli de executare?

2 iunie 2017 197

Fostul soț se eschivează de la plata pensiei alimentare. În urma unei scrisori adresate executorului judecatoresc cu rugamintea de a întreprinde toate măsurile legale pentru executarea documentului, am primit răspuns precum că pentru aceasta e nevoie să avansez o suma X pe contul lui (pentru a-i acoperi cheltuielile de deplasare, poștale etc.). Din moment ce eu cerșesc banii de la fostul soț pentru a-mi întreține copilul, cît de corect este ca tot eu să suport toate aceste cheltuieli? Are drept executorul să-mi ceară achitarea acestor plăți?Am la dispoziție 4 zile pentru efectuarea plății, rog foarte mult un răspuns urgent!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Articolul 36. Cheltuielile de executare
(1) Cheltuielile de executare se compun din taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc, spezele procedurii de executare şi onorariul executorului judecătoresc.
(2) Debitori ai taxelor pentru efectuarea actelor de executare şi ai spezelor procedurii de executare sînt în mod... mai detaliat solidar creditorul şi debitorul procedurii de executare, dacă legea nu prevede altfel. În cazul în care creditorul a avansat integral cheltuielile de executare, debitor al cheltuielilor devine debitorul procedurii de executare.
(3) Partea care solicită îndeplinirea unui act sau întreprinderea unei acţiuni în cadrul procedurii de executare este obligată să avanseze taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare necesare în acest scop. Pentru actele sau acţiunile dispuse şi efectuate din oficiu de către executorul judecătoresc, cheltuielile se avansează de către creditor.
(4) Dacă, potrivit documentului executoriu, calitatea de debitor o au mai multe persoane, acestea achită solidar cheltuielile de executare.
(5) Partea interesată poate pretinde restituirea cheltuielilor de executare avansate prin înaintarea unei cereri executorului judecătoresc şi prezentarea dovezilor de achitare a cheltuielilor. Sumele ce urmează a fi încasate în calitate de cheltuieli de executare se încasează în baza unei încheieri emise de executorul judecătoresc, fără citarea părţilor. Încheierea este un document executoriu. În cazul în care cheltuielile nu au fost avansate, executorul judecătoresc emite o încheiere de încasare a acestora în temeiul borderoului de calcul al cheltuielilor de executare.
(6) Cererea creditorului, documentele care confirmă achitarea, borderoul de calcul al cheltuielilor de executare şi originalul încheierii de încasare a acestor cheltuieli se anexează la dosarul de executare.
(7) Încheierea privind încasarea cheltuielilor de executare sau refuzul de emitere a unei astfel de încheieri pot fi contestate în modul prevăzut la art. 66 al prezentului cod.

Respectiv cheltuielile pe care le ve-ti suporta in folosul executarii titlului urmeaza a fi incasate tot de la el , asta din considerentele ca unele actiuni executorul le poate inainta ca cheltuieli , altele insa pina nu sunt achitate nu pot fi efectuate !

2 iunie 2017
 • Executor judecătoresc
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

Potrivit prevederilor Codului de executare, dvs, in calitate de creditor al pensiei de intretinere aveti obligatia de a avansa doar o parte din cheltuieli- taxele pentru actiunile solicitate de dvs si toate spezele procedurii (cheltuieli postale, deplasarea executorului, evaluarea bunurilor etc.) In lipsa acestor avansari, executarea silita v-ar... mai detaliat putea fi refuzata sau chiar imposibil a fi realizata (spre exemplu, evaluarea unui bun, pentru a-l urmari silit). Or, executorul nu este asigurat de stat cu careva sume care ar acoperi cheltuielile indicate mai sus.
Totodata, tineti cont ca cheltuielile avansate se vor restitui prioritar, din contul sumelor/bunurilor debitorului (fostului dvs sot)

5 iunie 2017