Sunt plecat peste hotare si sotia vrea sa divorteze

7 noiembrie 2019 65

Buna ziua. Sunt plecat peste hotare si sotia vrea sa divorteze. Ea mai vrea sa-i achit chiria si alte cheltuieli pe care le are. E posibil asa ceva? Cum trebuie sa procedez? Merci.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Olga Gîrbu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere

Buna ziua, întretinerea unuia dintre soți poate fi doar în temeiul Articolul 82. Obligaţia soţilor de a se întreţine reciproc
(1) Soţii îşi datorează întreţinerea materială reciprocă.
(2) În cazul refuzului de a acorda întreţinere şi dacă între soţi nu există un contract privind plata pensiei de întreţinere, dreptul de a porni... mai detaliat o acţiune în instanţa judecătorească privind încasarea acesteia de la celălalt soţ îl au:
a) soţul inapt de muncă (care a atins vîrsta de pensionare sau este persoană cu dizabilitate severă, accentuată sau medie) şi care necesită sprijin material;
[Art.82 al.(2), lit.a) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
b) soţia în timpul gravidităţii;
c) soţul care îngrijeşte copilul comun timp de 3 ani după naşterea acestuia;
d) soţul care îngrijeşte pînă la vîrsta de 18 ani un copil comun cu dizabilităţi sau care îngrijeşte un copil comun cu dizabilități severe din copilărie, dacă acest soţ nu lucrează şi copilul necesită îngrijire.
[Art.82 al.(2), lit.d) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
(3) Pensia de întreţinere se plăteşte persoanelor enumerate la alin.(2) numai în cazul cînd acestea nu au un venit propriu suficient, iar soţul care datorează întreţinere are posibilitatea de a o plăti.
Articolul 83. Dreptul fostului soţ la întreţinere după divorţ
Dreptul de a pretinde întreţinere de la fostul soţ pe cale judecătorească îl are:
a) fosta soţie în timpul gravidităţii;
b) fostul soţ, care necesită sprijin material, ocupat cu îngrijirea copilului comun timp de 3 ani după naşterea acestuia;
c) fostul soţ, care necesită sprijin material, ocupat cu îngrijirea copilului comun cu dizabilităţi pînă la vîrsta de 18 ani sau a copilului comun cu dizabilități severe din copilărie;
[Art.83 lit.c) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
d) fostul soţ, care necesită sprijin material, devenit inapt de muncă în timpul căsătoriei sau timp de un an după desfacerea acesteia;
e) fostul soţ care necesită sprijin material şi a atins vîrsta de pensionare, în termen de cel mult 5 ani din momentul desfacerii căsătoriei, dacă soţii au fost căsătoriţi cel puţin 15 ani.

În caz ca soția dumneavoastră se încadreaza în unul din temeiurile sus menționate atunci ea poate solicita instanței întreținerea. O zi buna.

7 noiembrie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună ziua!

Soția poate depune cerere de chemare în judecată cu solicitarea de a desface căsătoria și partaja bunurile, inclusiv datoriile, după caz, în mod egal sau diferențiat.
Dacă nu mai locuiți de ceva timp cu soția și nu mai aveți o gospodărie în comun ar fi cazul să solicitați printr-o referință... mai detaliat respingerea acestui capăt de cerere.
În acest sens prezentați probele care demonstrează că de ..... timp nu mai locuiți împreună, nu ați beneficiat de acele servicii, acestea nu au fost făcute în interesul familiei și prin urmare de acestea este responsabilă doar soția.

Notă! Depuneți Referința până la data indicată în încheierea instanței de judecată cu privire la acceptarea cauzei spre examinare.

7 noiembrie 2019