Sunt scutiti pensionarii de asa-zisa "cota-parte" de apa potabila si menagera?

17 iunie 2017 237

Buna ziua! Daca contoarele au trecut verificarea anul acesta, cum poate fi cota-parte mai mare ca apa consumata? Cine este responsabil de asa-zisa "impartire"? Cum pot rezolva? Caci mereu alergi in cercuri cu intrebarea care asa si ramane fara raspuns... Va multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

CCL sau APLP dstra imparte suma datoriei fata de Apa-Canal! Adaugind per fiecare persoana consumul suplimentar al blocului!

17 iunie 2017
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Totodata ca pensionar puteti solicita scutiri de la plata serviciilor comunale de la Primarie !

17 iunie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Cu referire la intrebare- situatiile respective sunt reglementate in principal de Legea serviciilor publice de gospodarie comunala (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=312769) dar si de Hotarirea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de... mai detaliat la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă (http://lex.justice.md/document_rom.php?id=7D7A7EDD:A430988D)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pe scurt, Dvs sunteti obligat sa achitati doar consumul propriu, indicat in factura.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vedeti ce spune si pct. 9 al acestei Hotariri de Guvern, pentru a Va clarifica asupra intrebarii Dvs :::
9. Tariful pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate se calculează pentru un metru cub de apă potabilă consumată şi un metru cub de apă uzată evacuată.
Plata pentru apa potabilă şi evacuarea apelor uzate se percepe în baza contractelor încheiate între furnizori (gestionari) şi consumatori - proprietarii, chiriaşii şi locatarii apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine sau încăperilor nelocuibile.
Volumul lunar al serviciilor prestate se confirmă pentru fiecare bloc locativ în parte printr-un act semnat de furnizor şi gestionar şi 2-3 reprezentanţi ai consumatorilor din blocurile respective, care serveşte drept temei pentru evaluarea serviciilor prestate.
În act se indică volumul total al apei livrate consumatorilor, înregistrat de contorul blocului locativ, inclusiv de contoarele de evidenţă a apei, instalate în apartamente/încăperile locuibile în cămine şi încăperile nelocuibile, volumul stabilit pentru locatarii apartamentelor/încăperilor locuibile în cămine necontorizate, precum şi volumul scurgerilor de facto.
Volumul lunar al apei livrate populaţiei se determină în baza indicaţiilor înregistrate de contoarele comune, instalate la branşamentele blocurilor locative, excluzînd din indicaţiile contoarelor comune volumul tuturor scurgerilor.
Volumul de apă potabilă şi caldă menajeră, consumat lunar de către locatarii unui apartament din blocul locativ sau ai unei încăperi locuibile din cămin se determină în modul descris mai jos:
a) pentru consumatorii care dispun de contoare în apartamente, în încăperile locuibile în cămine - conform indicaţiilor contoarelor din apartamente/încăperile locuibile în cămine şi prevederilor anexei nr.5 la prezentul Regulament;
b) pentru consumatorii care nu dispun de contoare în apartamente, în încăperile locuibile din cămine - conform indicaţiilor înregistrate de contorul blocului locativ, dar nu mai mult decît normele de consum prevăzute de Normele consumului de apă pentru clădirile de locuit şi cele publice, specificate în tabelul 2 din Regulamentul igienic, aprobat de Consiliul de expertiză al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale prin Procesul-verbal nr.5 din 31 octombrie 1996, nr.06.6.3.16, şi se determină prin formula: (vedeti formula in Hotarire).
Volumele tuturor scurgerilor de apă potabilă şi apă caldă menajeră se trec la pierderile gestionarului, conform tarifelor stabilite pentru populaţie.
În cazul depistării scurgerilor din vina consumatorilor, dacă pe parcursul lunii în reţelele din subsol sau la etajul tehnic al blocului locativ contorizat nu s-au produs scurgeri, volumele scurgerilor vor fi achitate de partea vinovată. Partea vinovată este consumatorul în apartamentul/încăperea locuibilă în cămin (încăperea nelocuibilă) a căruia au fost depistate scurgeri sau contoare deteriorate şi alte încălcări, inclusiv cele ce au avut loc pînă la locurile în care sînt instalate contoarele din apartamente/încăperile locuibile în cămine (încăperile nelocuibile), iar atunci cînd scurgerile s-au produs de la reţelele interne de utilizare comună - persoana responsabilă de exploatarea acestora.
Scurgerile depistate vor fi confirmate printr-un act semnat de reprezentantul gestionarului şi proprietarul, chiriaşul şi locatarul apartamentului/încăperii locuibile în cămin sau încăperii nelocuibile.
În cazul scurgerilor de apă de la reţelele interne ale blocului locativ, se întocmeşte un act, semnat de reprezentantul gestionarului şi 2-3 locatari, iar volumul de apă potabilă scursă se trece la pierderile gestionarului sau furnizorului, în funcţie de deservirea reţelelor, conform tarifului stabilit pentru populaţie.
Volumul lunar al scurgerilor de apă din reţelele de tranzit din blocurile locative, cămine se atribuie la pierderile furnizorului. În plus, furnizorul este obligat să compenseze gestionarului pagubele cauzate de scurgerile din reţelele externe şi de tranzit (dacă acestea au avut loc).
Volumul lunar al scurgerilor de apă din reţelele de tranzit este calculat de reprezentantul furnizorului şi al gestionarului şi confirmat printr-un act, semnat de ambele părţi. În cazul în care furnizorul refuză să se prezinte la faţa locului pentru a fixa scurgerile sau a semna actul respectiv, acest act este semnat unilateral de către gestionar şi 2-3 locatari şi prezentat spre calculare direct furnizorului sau întreprinderii municipale "Infocom" ori altei întreprinderi similare.
Volumul apei uzate va fi acceptat la nivelul volumului de apă potabilă consumată.

18 iunie 2017