Suntem angajați la o tabără de odihnă si lucrăm 18/24

6 iulie 2017 68

Suntem angajați la o tabără de odihnă. Directorul taberei refuză să ne prezinte contractul individual de muncă în formă scrisă. Suntem deja de 2 ture angajați. În ordinul emis de la direcția de învățămînt a raionului este specificat achitarea salariului pe tură (10 zile), noi salariul primim pe lună. Se achită doar 8 ore pe zi, pe cînd noi suntem prezenți în tabără 24/24 și lucrăm 18/24. Ce putem face în asa caz?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună Dumitru,

Până a trece la acțiunile care le poți întreprinde și drepturile care îți sunt încălcate, încearcă să avertizezi angajatorul ( directorul ) că veți scri o plângere la Inspecția muncii.

Așadeci, angajatorul potrivit Codului Muncii este obligat să respecte clauzele contractelor individuale de muncă; astfel, dacă aveți un contract de... mai detaliat muncă în care sunt stipulate clauzele precum că salariul îl va achita după fiecare zece 10 zile sau tură iar angajatorul refuză dvs aveți temei de a vă adresa către Inspecția muncii, referitor la orele de lucru la fel, acestă vă poate obliga doar la orele de lucru stabilite între voi iar având oridinul la îndemână care stabilește 8 ore iar în realitate munciți mai mult la fel vi se încalcă un drept care servește un temei de notat în plângere.

Însăși Contractul individual de muncă presupune obligația angajatorului să achite la timp și integral salariul.
Totodată, Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către părţi, un exemplar al contractului individual de muncă se înmînează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator, iar faptul că dvs nu dețineți acest exemplar și din speța dvs reieșind că acesta posibil să nu fi fost încheiat înscris pe când Codul Muncii la art. 58 prevede obligativitatea de a fi încheiat în formă scrisă și dvs cereți acestfapt iar el refuză, iarași denotă comportamentul abuziv al angajatorului prin care vă încalcă drepturile. ( Dvs invocații aceste încălcări pentru a vedea reacția lui și acțiunile care urmează sa le facă, în caz că situația râmâne aceeași, eu vă pot ajuta cu întocmirea plângerii gratuit ).

6 iulie 2017