Suprafața terenului nu corespunde cu cea indicata in titlul de proprietate

3 ianuarie 2020 32

În titlul de proprietate este indicată suprafața de 2,13 ha, dar în realitate sunt numai 1,56 ha. Pe pagina agenției de cadastru aceasta este suprafața indicată la solicitarea informației despre teren, măsurarea fizică pe teren dă tot suprafata de 1,56 ha. Acest teren este sub construcție și plătesc impozite pe aviz pentru el. Cum sa soluționez problema acestei erori? Cine trebuie să achite cheltuelile și dacă pot pretinde la rambursarea diferenței de impozit ?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
eroarea urmează a fi corectată de emitentul titlului de proprietate(administrația publică), or acolo sunt înregistrate probleme, comparativ cu situația faptică,
dacă se corectează amiabil, e ok, dacă nu, urmează a obliga prin instanță, rambursare la capitol impozit(statul nu prea iubește să restituie banii), astfel, surplusul poate fi calculat în contul impozitului... mai detaliat pe venit ce va urma să fie calculat pentru următorii ani.

Informație preeliminară, pentru detalii urmînd a fi consultate actele deținute, sau interpela informații necesare.

3 ianuarie 2020