Suspendarea activității Întreprinderii Individuale

28 ianuarie 2023 84

Bună ziua. La suspendarea activității Întreprinderii Individuale are loc control fiscal?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Victor.
Pînă la 19.08.2016 art. 30 din Legea Nr. 845 din 03-01-1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi avea următorul cuprins:
Articolul 30. Suspendarea/reluarea activităţii întreprinderii

1 . Întreprinderea, la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în... mai detaliat cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori. Pentru confirmarea lipsei restanţei faţă de bugetul public naţional, întreprinderea va prezenta un certificat care se eliberează după efectuarea controlului fiscal de către organele abilitate cu administrare fiscală, enumerate la art. 131 din titlul V al Codului fiscal.

La 19.08.2016 a fost publicată
LEGE Nr. 181 din 22-07-2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător
care a expus articolul 30 citat supra în următoarea redacţie:
Întreprinderea, la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori. Informația privind lipsa/existența datoriei la bugetul public național se obține de către organul înregistrării de stat și organul fiscal din sistemul informațional automatizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului.”

Această redacţie este pînă în prezent. Respectiv nu este necesar controlul fiscal la suspendarea activităţii întreprinderii.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=135032&lang=ro#

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=94458&lang=ro

29 ianuarie 2023