Tanar specialist

6 iunie 2019 28

Buna ziua. Spuneti-mi, va rog, daca am absolvit masteratul in 2015, apoi am luat concediul de maternitate, ma pot considera tanar specialist? Ma angajez ca educator la o gradinita din Chisinau fara repartizare.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Conform legii, concediul de maternitate se acordă doar femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor.

Conform art. 54, Codul Educaţiei:

Articolul 54. Angajarea personalului didactic
(1) În învăţămîntul general, posturile didactice vacante se ocupă prin concurs, organizat la nivelul instituţiei de învăţămînt, conform unei metodologii aprobate de... mai detaliat Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. La concursul pentru ocuparea unui post didactic poate participa orice candidat care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare. Tinerii specialişti ocupă posturile vacante prin repartizare.
(2) Angajarea personalului didactic în instituţiile de învăţămînt se face prin încheierea unui contract individual de muncă cu directorul instituţiei, conform legislaţiei în vigoare.

Deci, tinerii specialişti ocupă posturile vacante prin repartizare, în celelalte cazuri posturile didactice vacante se ocupă prin concurs.

Art. 134, Codul Educaţiei, prevede garanţiile pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecundar pedagogic, încadraţi în instituţiile de învăţămînt prin repartizare de către Ministerul Educației după cum urmează:

Articolul 134. Drepturile şi garanţiile sociale ale personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific
(5) Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecundar pedagogic, încadraţi în instituţiile de învăţămînt prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, beneficiază, în primii trei ani de activitate, de indemnizaţii stabilite de Guvern, din mijloacele bugetului de stat, achitate prin intermediul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia.
(6) La debutul în carieră, personalul didactic angajat în instituţiile de învăţămînt publice din mediul rural şi centrele raionale beneficiază, în primii trei ani de activitate, de compensarea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ, consumul de energie termică şi electrică, din contul bugetului de stat, prin intermediul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia, în condiţiile stabilite de Guvern.
(7) În primii trei ani de activitate pedagogică, cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt general publice beneficiază de sprijin pentru inserţie profesională, inclusiv de reducerea la 75% a normei didactice pentru un salariu de funcţie, precum şi de asistenţă din partea cadrului didactic mentor.

Servus

6 iunie 2019