Taxa de stat

22 februarie 2023 23

Buna ziua. In anul 2020 am vrut sa facem partajul apartamentului, dupa care ne-am razgandit, dar taxa de stat a fost deja achitata. Spuneti-mi, va rog, cum putem sa recuperam banii astfel platiti? Mersi anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua
Codul procedură civilă prevede:
Articolul 89. Restituirea taxei de stat
(1) Taxa de stat plătită se restituie, parţial sau integral, în cazul:
a) depunerii într-o sumă mai mare... mai detaliat decît cea prevăzută de legislaţia în vigoare (se restituie suma plătită în plus);
b) refuzului de a primi cererea de eliberare a ordonanţei judecătoreşti în temeiul art.348;
c) refuzului de a primi cererea spre examinare în temeiul art.169 alin.(1);
d) restituirii cererii în temeiul art.170 alin.(1) şi art.171 alin.(2);
e) încetării procesului pentru motivele specificate la art.265 lit.a), b) şi e), la art. 374;
f) scoaterii cererii de pe rol pentru motivele specificate la art.267 lit.a) şi b);
g) restituirii cererii de apel şi cererii de recurs pentru motivele prevăzute la art. 369 și 438;
h) refuzului persoanei care a plătit taxă pentru întocmirea sau primirea documentelor pînă la adresare în instanţă judecătorească;
i) încetării procesului în legătură cu confirmarea tranzacţiei încheiate în procesul de mediere în condiţiile art. 39 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere.
(2) Taxa de stat se restituie şi în alte cazuri stabilite de legislaţia în vigoare.
(3) Restituirea taxei de stat se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul Trezoreriei de Stat, în termen de cel mult un an de la data emiterii încheierii.

Legea taxei de stat prevede:
Articolul 7. Restituirea taxei de stat

Taxa de stat plătită urmează a fi restituită parţial sau integral în cazul:

1) achitării taxei într-o mărime mai mare decît cea prevăzută de legislaţia în vigoare;

2) restituirea cererii (plîngerii) sau refuzului de a primi;

3) încheierii procedurii cînd cauza nu ţine de competenţa instanţei judecătoreşti, precum şi în cazul în care persoana interesată nu a respectat procedura soluţionării extrajudiciare a litigiului stabilită pentru această categorie de cauze şi cînd acţiunea a fost depusă de către o persoană care, în cauza civilă respectivă, nu are capacitate de exerciţiu al drepturilor procedurale civile;

4) refuzului persoanei care a plătit taxa pentru întocmirea sau primirea documentelor pînă la adresarea în instituţia respectivă;

5) anulării în modul stabilit a hotărîrii instanţei judecătoreşti respective, dacă taxa de stat a fost deja încasată la buget;

6) achitării taxei de stat pentru înregistrarea desfacerii căsătoriei cu acordul comun al soţilor, care nu au copii minori, dacă desfacerea căsătoriei nu a avut loc în legătură cu împăcarea soţilor sau neprezentarea a unuia din ei;

7) refuzului de satisfacere a cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi eliberarea paşaportului de străinătate, precum şi în cazul refuzului cetăţeanului de a pleca peste hotare pînă la primirea permisului pentru plecare;

7l) finalizării procesului de mediere prin tranzacţie asupra tuturor pretenţiilor sau cu împăcarea parţială a părţilor asupra pretenţiilor patrimoniale, în cuantumul şi în condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu privire la mediere;

8) în alte cazuri, stabilite de legislaţia Republicii Moldova.

Restituirea taxei de stat se efectuează luîndu-se în considerare indexarea preţurilor cu condiţia că cererea a fost depusă în organul care a încasat taxa de stat pe parcursul a trei ani din ziua trecerii ei la buget.

23 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună!
Sunați la Serviciul Fiscal de Stat și ei vă vor explica procedura de restituire a taxei de stat.
0 22 823 353

23 februarie 2023