Taxa executorilor judecatoresti

28 aprilie 2024 6

Buna ziua. Am avut o datorie fata de furnizorul de agent termic in suma de 90.000 lei. Am inteles ca taxa executorului constituie 10% din suma datoriei, adica in cazul meu 9.000 lei. Am platit in transe intreaga suma a datoriei, inclusiv cele 9.000 cuvenite executorului, dar acesta nu a ridicat sechestrul aplicat pe bunurile mele. Daca nu mai sunt datorii, de ce nu este ridicat sechestrul. Pentru a-l radia, trebuie sa achit taxa din nou?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna dl. Sava, executorul a dat dovadă, că este obraznic. DVS sunteâi în drept, să depuneți o cerere pe adresa lui, din raionul de unde deține oficiul, cu atragerea la Codul de executare, precum că la moment DVS ați achitat integral acțiunile de datorie și inclusiv cheltuielile suportate de el.... mai detaliat Articolul 66. Încheierile executorului judecătoresc

(1) Intentarea, amînarea, suspendarea şi încetarea executării silite, eliberarea sau distribuirea sumelor obţinute din executare, aplicarea şi ridicarea măsurilor de asigurare a executării, alte măsuri prevăzute de lege se dispun de executorul judecătoresc prin încheiere, care trebuie să cuprindă:

a) data şi locul adoptării, numărul procedurii de executare;

b) numele executorului judecătoresc, adresa juridică a biroului său;

c) procedura de executare asupra căreia se adoptă încheierea;

d) chestiunea asupra căreia se adoptă încheierea;

e) motivele care au determinat adoptarea încheierii şi legea care a fost aplicată la adoptare;

f) dispoziţia executorului judecătoresc;

g) calea şi termenul de contestare a încheierii;

h) semnătura şi ştampila executorului judecătoresc.

(2) Încheierea executorului judecătoresc este executorie de drept din momentul emiterii şi poate fi contestată, în termen de 10 zile de la data comunicării, în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială biroul executorului judecătoresc îşi are sediul sau, în cazul municipiului Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel. Contestarea încheierilor executorului judecătoresc nu poate fi temei de suspendare a executării, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.

29 aprilie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Concomitent, eu vă aduc la cunoștință coordinatele mele viberul de pe telefonul +373668850.

29 aprilie 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar

Buna ziua, pe linga onorariul executorului, debitorul in cadrul procedurii de executare suporta si taxele si spezele procedurii de executare. Solicitati borderoul de calcul de la executor.

29 aprilie 2024