Taxa pentru serviciile notariale

15 mai 2023 37

Buna ziua. M-am adresat la notar cu intrebarea care este taxa pentru serviciile notariale legate de mostenire. Mi-a spus ca legea s-a schimbat si taxa nu se calculeaza ca procent din valoarea masei succesorale, ci in alt fel, dar fara a-mi da detalii. Este adevarat sau notarul ma duce in eroare pentru a obtine o suma mai mare pentru serviciile mentionate?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Cristina.
Taxa de stat
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136479&lang=ro#
i) pentru eliberarea certificatelor de succesiune (inclusiv de succesiune a pămîntului):
moştenitorilor de gradul I ... mai detaliat 5 lei
moştenitorilor de gradul II 10 lei
altor moştenitori 15 lei
o) pentru luarea măsurilor de pază a averii succesorale 20 lei

Taxa notarială
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108061&lang=ro
Articolul 9. Plata pentru acţiunile succesorale de drept
(1) La eliberarea certificatului de moştenitor , pentru moştenitorii de clasa I se stabileşte plata de 0,5% din valoarea moştenirii, pentru moştenitorii de clasa II se stabileşte plata de 0,7% din valoarea moştenirii, iar pentru ceilaiţi moştenitori se stabileşte plata de 1% din valoarea moştenirii.
(11) La eliberarea certificatului de moștenitor pentru bunurile imobile din sate (comune), cu excepția terenurilor cu destinație agricolă și a terenurilor pe care nu sînt amplasate construcții, plata se stabilește în mărime de 150 de lei pentru fiecare bun imobil separat.
completat prin LP153 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.486
(2) Pentru măsurile de corservare a averii succesorale, se stabileşte o plată în valoare de 0,3% din costul averii conservate.

15 mai 2023