Taxe donație

31 decembrie 2021 102

Buna ziua. Am înteles ca exista legi care reglementeaza onorariile notarilor. Aș vrea sa intreb daca 12.000 lei nu e o taxa prea mare pentru procedura de moștenire (3 persoane) și ulterior 2 contracte de donații? Și per general, care sunt taxele (onorariul notarului) aferente unui contract de donație?

Comentariile juriștilor 14

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na Nicoleta, eu vreau să vă atenționez la notar se plătește 3%. această sumă este alcătuit din suma, care este prevăzută din 2 contracte de donație, adica se constituie onorariul notarului.

2 ianuarie 2022
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
Nu ascultați toți incompetenții, taxa de stat este reglementată expres(totuși are o marjă in dependență de suma acțiunii), taxa notarială nu este reglementată expres de nici o lege și este liberă, fiecare notar iși fixează suma proprie. Daca nu va place, in mergeți la alt notar.
Prostiile celui ce a comentat... mai detaliat anterior aș propune sa nu le ascultați sa nu vă faceți de rușine cind o sa invocați cele expuse de el.

2 ianuarie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Legea nr. 271-XV din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plăţii pentru serviciile notariale

2 ianuarie 2022
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Sergiu, atrag atenția la art. 1 alin 2 din lege, aratămi un notar public față de care se aplica legea

Articolul 1. Plata pentru servicii notariale
(1) Prezenta lege stabileşte modul de calculare a plăţii pentru servicii notariale... mai detaliat prestate.
(2) Plata pentru servicii notariale reprezintă o sumă de bani percepută de notarii publici şi de alte persoane abilitate prin lege să desfăşoare activitate notarială pentru efectuarea de acte notariale.

Legea este dar ia nu funcționează și nici nu poate fi impusă, nu există așa entități ca notari publici, pentru alte entități valabila.

2 ianuarie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

taxa de stat pentru anumite servicii și transferul dreptului de proprietate este prevăzută în Legea taxei de stat iar ceea ce ține de plata pentru serviciile notariale, totuși este reglementată plata pentru serviciile notariale conform Legii nr. 271-XV din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plăţii pentru serviciile... mai detaliat notariale.................eu am avut un caz, când am contestat și obligat un notar să restituie peste 3000 lei din plata încasată de notar de la mama mea pentru autentificarea unui contract în privința unui bun imobil........atrageți atenția că conform acestei legi, puteți contesta mărimea plății pentru serviciile notariale timp de 30 de zile și acesta este termenul de prescripție.....dacă nu veți depune o acțiune în justiție (în caz că notarul refuză restituirea), instanța de judecată poate respinge acțiunea ca tardivă.............observați că această lege prevede că notarul poate deroga de la mărimile stabilite de lege a plății pentru serviciile notariale, doar dacă este un acord în acest sens al notarului cu beneficiarul serviciilor notariale, acord care se anexează la dosarul notarial respectiv......de obicei, notarii nu fac acorduri și nu îl anexează, deoarece știu că dacă vor explica oamenilor mărimile plăților prevăzute de lege, atunci nimeni nu va fi de acord să plătească o sumă mai mare......

2 ianuarie 2022
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Cind anume a avut loc această acțiune despre care enunți, Data și anul concret

2 ianuarie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

există jurisprudență, eu am analizat..........se aplică pentru orice notar..............vezi pe adresa CSJ o hotărâre irevocabilă prin care instanțele de judecată au obligat un notar să restituie o parte din suma încasată de la beneficiar care depășește mărimile prevăzute de lege în lipsa acordului beneficiarului de a plăți o sumă mai... mai detaliat mare......

2 ianuarie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

în cazul meu, notarul, la cererea mea extrajudiciară, benevol a restituit suma în septembrie 2021.....

2 ianuarie 2022
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Și totuși este vorba de cerere extrajudiciară, asta e o soluție nu de obligare a notarului, ci o soluție amiabilă extrajudiciară.

Cit ține de practica CSJ, este una din ce-a mai imprevizibilă și schimbatoare enimgmă pentru întreaga jurisprudență din RM, nu o vad ca pe o bază, aș vrea sa ma... mai detaliat axez pe o cauză concretă la care faci referire, dar vad ca nu a existat acțiune in instanță.

2 ianuarie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=7848
vezi aici parțial a fost respinsă ca tardivă, parțial a fost admisă acțiunea........dar nicidecum nu a fost respinsă ca neîntemeiată....

2 ianuarie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Iată așa a motivat CSJ: „Argumentul notarului public Diaconu Galina că conform art. 32 alin. (2) Legea
nr. 1453-XV din 08 noiembrie 2002 cu privire la notariat, notarul stabileşte de sine
stătător plata pentru serviciul acordat persoanei este irelevant.
Or, conform alineatului (2) acelaşi articol, mărimea plăţii pentru serviciul notarial
prestat se stabileşte de... mai detaliat notar şi de altă persoană care desfăşoară activitate notarială de
comun acord cu solicitantul în conformitate cu metodologia aprobată de Parlament.
Aşadar, mărimea plăţilor notariale este guvernată de prevederile Legii nr. 271-XV
din 27 iunie 2003 cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale,
care este posterioară Legii nr. 1553-XV din 08 noiembrie 2002 cu privire la notariat.
Este irelevantă şi afirmaţia că prevederile Legii nr. 271-XV din 27 iunie 2003
sunt aplicabile doar notarilor de stat, deoarece în articolul 1 alin. (2) aceeaşi lege este
indicat că plata pentru servicii notariale reprezintă o sumă de bani percepută de notarii
publici şi de alte persoane abilitate prin lege să desfăşoare activitate notarială pentru
efectuarea de acte notariale”

2 ianuarie 2022
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Nu oferă o gamă largă de probațiune, practica CSJ este neuniformă in totalitate.
sper sa nu uit, și miine revin cu Hotărîre a Curții constituționale pe marginea libertații stabilirii de notar a plaților pentru serviciile sale, oricum discuția a fost mult mai constructivă decit primul raspuns, a existat un contradictoriu... mai detaliat sănatos și asta bucură.

2 ianuarie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Dar Nicoleta care a întrebat, trebuie să știe că în cazul ei sunt mai multe servicii notariale................declarații de deschidere a procedurii succesorale, de acceptare a moștenirii, de eliberare a certificatelor de moștenitor ș.a., anumite verificări de registre, autentificări,deja pentru autentificarea contractelor de donație (unde se ține cont de valoarea tranzacției...valoarea... mai detaliat bunului imobil)......deci pentru a aprecia mărimea corectă a plăților pentru servicii notariale, trebuie de clarificat mărimea plății pentru toate serviciile......notarul este obligat, conform legii menționate, să explice persoanei cum s-a calculat această mărime, să justifice orice leuț..........

2 ianuarie 2022
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Ok, in raport cu ultimul comentariu, totalmente de acord, acum notarul este obligat sa efectueze un amplu studiu despre moștenitori, care include o sumedenie de declarații, date din registrele de publicitate autentificari și o sumedenie de maculatură care se arhivează pina la 75 ani și notarul e obligat din contul... mai detaliat sau sa o țină in regulă, acțiunile in cauză costă, incepind cu locațiunea biroului, lumină pix, foaie, tehnică, arhivare asigurare pază, conectare la registre de publicitate care iarași sunt contra cost, deloc ieftin, cine ia in calcul toate astea? Plus dezvoltarea în profesionala continuă.
Sunteți in drept sa solicitați descifrarea cheltuielilor și plațile concrete.

2 ianuarie 2022