Taxe notarială și de stat pentru moștenire

21 martie 2023 133

Buna ziua. Cât trebuie să plătesc notarului pentru a intra în moștenire? Există un procent din valoarea totală a proprietății, o taxă de stat sau o sumă stabilită? Din câte cunosc, moștenitorii de gradul 1 achită pentru eliberarea certificatului de mostenitor o taxă în mărime de 0,5% din valoarea moştenirii. Dacă am locuit cu testatorul în același apartament și lociuesc până acum acolo, este posibil să nu plătesc taxa de stat? Se percepe taxa de stat și pentru depozitele bancare lăsate moștenire?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

LEGE Nr. 271 din 27-06-2003
cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale

Articolul 1. Plata pentru servicii notariale
(1) Prezenta lege stabileşte modul de calculare a plăţii pentru servicii notariale prestate.
... mai detaliat (2) Plata pentru servicii notariale reprezintă o sumă de bani percepută de notarii publici şi de alte persoane abilitate prin lege să desfăşoare activitate notarială pentru efectuarea de acte notariale.

Articolul 2. Cuantumul plăţii pentru servicii notariale
(1) Cuantumul plăţii pentru servicii notariale se determină:
a) în funcţie de valoarea tranzacţiei dacă poate fi evaluată;
b) în formă de sumă fixă în cazul în care tranzacţia nu este evaluabilă.
(2) Pentru servicii notariale prestate se percepe plată de comun acord cu solicitantul, ţinîndu-se cont de prevederile prezentei legi. La determinarea cuantumului plăţii se ţine cont de complexitatea actului notarial. Modificările (majorare sau reducere) cuantumului plăţii se confirmă printr-un acord semnat de notarul public sau de o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială şi solicitant, în care se indică: mărimea plăţii stabilite prin lege, cauza modificării ei şi mărimea plăţii negociate. Acordul încheiat în scris se anexează la actul notarial îndeplinit şi se păstrează împreună cu acesta în arhiva notarială.

Articolul 9. Plata pentru acţiunile succesorale de drept
(1) La eliberarea certificatului de moştenitor , pentru moştenitorii de clasa I se stabileşte plata de 0,5% din valoarea moştenirii, pentru moştenitorii de clasa II se stabileşte plata de 0,7% din valoarea moştenirii, iar pentru ceilaiţi moştenitori se stabileşte plata de 1% din valoarea moştenirii.
(11) La eliberarea certificatului de moștenitor pentru bunurile imobile din sate (comune), cu excepția terenurilor cu destinație agricolă și a terenurilor pe care nu sînt amplasate construcții, plata se stabilește în mărime de 150 de lei pentru fiecare bun imobil separat.
completat prin LP153 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.486
(2) Pentru măsurile de corservare a averii succesorale, se stabileşte o plată în valoare de 0,3% din costul averii conservate.

22 martie 2023

Domnul Marciuc, dar ce dumneavoastra ziceti de asta?

Plata pentru eliberarea certificatelor de moştenire se reduce cu 50% dacă:

moştenitorul este pensionar, invalid de gradul I sau de gradul II;

b) moştenitorul locuinţei a locuit în ea cel puţin un an pînă la data decesului celui care a... mai detaliat lăsat moştenirea şi continuă să locuiască acolo.

Oare domiciliul si adeverinta din Asociatia Proprietarilor de locuinte privatizate nu vor fi o confirmare?

22 martie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Legea stabilește cuantumul plăților notariale, în același timp serviciile notarului, fiind servicii contractuale, legiuitorul conducându-se de principiul libertății contractuale a prevăzut posibilitatea negocierii prețului
„Modificările (majorare sau reducere) cuantumului plăţii se confirmă printr-un acord semnat de notarul public sau de o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială... mai detaliat şi solicitant, în care se indică: mărimea plăţii stabilite prin lege, cauza modificării ei şi mărimea plăţii negociate. Acordul încheiat în scris se anexează la actul notarial îndeplinit şi se păstrează împreună cu acesta în arhiva notarială.”
Respectiv la întrebarea dumneavoastră
1. „Dacă am locuit cu testatorul în același apartament și lociuesc până acum acolo, este posibil să nu plătesc taxa de stat?”
Răspunsul ar fi: este posibil, nu trebuie să plătiți TAXA DE STAT dar trebuie să plătiți PLATA PENTRU SERVICIILE NOTARIALE în valoare de 50% din 0,5% din valoarea locuinței.

LEGEA Nr. 1216 din 03-12-1992 taxei de stat prevede:
Articolul 4. Înlesnirile vizînd taxa de stat
(7) Sînt scutiţi de plata taxei de stat pentru îndeplinirea actelor notariale:
c) persoanele fizice - pentru eliberarea certificatelor de succesiune a casei de locuit, a apartamentului sau a cotei de contribuţie la construcţia casei de locuit ori a apartamentului, dacă moştenitorii au trăit cu cel care a lăsat moştenire în aceeaşi casă sau apartament pînă la decesul acestuia;

2. Se percepe TAXA DE STAT și pentru depozitele bancare lăsate moștenire?
Răspunsul ar fi: se percepe.
LEGEA Nr. 1216 din 03-12-1992 taxei de stat prevede:
Articolul 3. Cuantumurile tarifare ale taxei de stat
Tarifele taxei de stat se stabilesc la următoarele cuantumuri:
9) pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de alte persoane abilitate prin lege:
i) pentru eliberarea certificatelor de succesiune (inclusiv de succesiune a pămîntului):

moştenitorilor de gradul I 5 lei

moştenitorilor de gradul II 10 lei

altor moştenitori 15 lei

22 martie 2023