Tentativa de omor cu consecințe

13 februarie 2023 44

Bună ziua! Tentativa de omor se pedepsește la noi în Republica Moldova?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Ana.
Dacă este demonstrată, se pedepsește.

Codul penal prevede:
Articolul 27. Tentativa de infracţiune

Se consideră tentativă de infracţiune acţiunea sau inacţiunea intenţionată îndreptată nemijlocit spre săvîrşirea unei infracţiuni dacă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, aceasta nu şi-a produs efectul.
Articolul 145. Omorul intenţionat

(1) Omorul unei personae

se pedepseşte cu închisoare de la... mai detaliat 10 la 15 ani.

Articolul 81. Aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată

(1) La aplicarea pedepsei pentru infracţiunea neconsumată se ţine cont de circumstanţele în virtutea cărora infracţiunea nu a fost dusă pînă la capăt.
(3) Mărimea pedepsei pentru tentativă de infracţiune ce nu constituie o recidivă nu poate depăşi trei pătrimi din maximul celei mai aspre pedepse prevăzute la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod pentru infracţiunea consumată.

13 februarie 2023