Teren arabil vândut de proprietar fără a perfecta actele de proprietate, vânzătorul a decedat, iar rudele revendică terenul

1 octombrie 2023 3

Bună! Mama mea a cumpărat un teren arabil de la un consătean. Terenul arabil a aparținut părinților consăteanului. El a perfectat actele pe numele său, dar nu a facut actele pe mama mea, mereu i-a spus că nu-i va lua cota. Mama i-a achitat integral prețul încă acum 23 de ani. Vânzătorul între timp a decedat, iar mama a achitat anual toate taxele și impozitele din numele său. Acum o soră a vânzătorului decedat vrea să-i ia mamei terenul arabil, spune că e moștenire și pe ea nu o interesează că mama a achitat prețul pentru teren. O amenință pe mama că o va da în judecată pentru că aceasta folosește terenul în mod ilegal din punctul ei de vedere. Mama vrea sa facă actele de proprietate. Mai are șanse? Care sunt etapele pentru a obține legal actele?

Jurist comments 1

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Mihai, lasă mama să se deplaseze la ASP-cadastru și să perfecteze documentele corespunzătoare. Sora vânzătorul o să trebuiască să dovedească în instanță, că ea este moștinitoare și are oarecare drepturi. Statutl mamei DVS în instanță v-a fi pârâtă, conform Codului de procedură civilă, pârâtul are drepturi, eu vă aduc... mai detaliat la cunoștință ce spune CPC și anume pârâtul e în drept la o referință și să prezinte probe, bonurile de plată achitate de mama DVS sunt probe pentru instanță, o să aeți nevoie de un ajutor puteți apela la viberul meu de pe telefonul +37368669950 și noi vom discuta mai detailiat Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

3 octombrie 2023