Teren obținut de la primărie

10 februarie 2023 61

Bună! Mulți ani în urma primăria a repartizat familiilor noi-căsătorite terenuri pentru construcție.Părinții au construit o casă, dar nu au perfectat actele. Au trecut mai bine de 20 ani și acum mama dorește sa facă acte, dar primăria zice că-i va lua casa. Ce putem face în această situație? Vă rog mult să ne ajutați! Mulțumesc!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Silvia,pentru v-a fi luată casa, primăria trebuie să se adreseze în instanța de judecată, dacă lipsește hotărîrea instnașei primăria nu poate. Primăria trebuie să demonstreze, că casa a fost construită cu abuzuri.

11 februarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Silvia.
Corect domnul Grigoraș v-a informat că problema dumneavoastră urmează a fi soluționată prin judecată.
Totodată din întrebare nu este clar, mama dumneavoastră nu a înregistrat dreptul de proprietate asupra lotului de teren sau asupra casei?
În cazul în care nu a înregistrat dreptul de proprietate asupra terenului, urmează de studiat... mai detaliat arhiva primăriei pentru a găsi decizia consiliului de atribuire a terenului tinerilor familii, în caz că nu este posibil de găsit, iar mama dumneavoastră s-a folosit toți acești 20 ani de respectivul lot de teren (l-a prelucrat, l-a utilizat pentru trai, a achitat impozite) atunci prin instanța de judecată dreptul de proprietate poate fi dobîndit prin uzucapiune. După ce obțineți dreptul de proprietate asupra terenului se poate de gîndit ce-i de făcut cu casa.

În cazul cînd dreptul de proprietate asupra terenului este înregistrat, iar casa a fost construită fără autorizație de construcție atunci fără complicitatea primarului va fi complicat de legalizat casa.
La moment nu mai există mecanism legal de a înregistra la cadastru casa construită fără autorizație de construcție, mai mult decît atît Primarul este agent constatator pentru contravenția prevăzută la art.179 cod contravențional și poate prin instanța de judecată solicita demolarea acestei case.

Codul Contravențional prevede:
Articolul 30. Prescripția răspunderii contravenționale
(3) Termenul special de prescripție pentru contravențiile prevăzute la art. 74 alin. (4) și (10), art. 781, art. 1551, art. 177 alin. (3) și (4) lit. c), d), g) și art. 179 este de 18 luni.
Articolul 179. Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile

existente

Executarea construcţiilor de orice categorie, a lucrărilor de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţie, fără autorizaţie de construcţie, eliberată în modul stabilit,

se sancționează cu amendă de la 250 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 900 la 1200 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
Articolul 42310. Administrația publică locală

(1) Contravenţiile prevăzute la art.1041, 116, 1261, 1341, 154, art. 157 alin. (4), (6), (7)–(12), art. 158, art.178, 179, 1801, 181, art.273 pct.9), 91), 11), 15) şi 16), art.326 alin.(1) - (12) şi art.364 alin.(1) se constată de către organele specializate ale administraţiei publice locale.

(2) Sînt în drept să constate contravenții şi să încheie procese-verbale primarul, viceprimarul, arhitectul-şef, şefii și șefii adjuncți ai subdiviziunilor specializate din cadrul administrației publice locale, specialiştii principali şi specialiștii superiori din cadrul acestora desemnați de către primar.
(4) În cazul constatării contravențiilor prevăzute la art.1041, 178 şi 179, agentul constatator este în drept să dispună sistarea executării lucrărilor de construcție și să solicite instanței de judecată aplicarea măsurii de siguranță prevăzute la art. 4396.
Articolul 4396. Demolarea construcțiilor neautorizate şi defrişarea arborilor

şi arbuştilor

(1) Demolarea construcțiilor neautorizate se aplică în cazul faptelor prevăzute la art.116, 134, 1341, 168, art.177 alin.(3), alin.(4) lit.c)și d), art.178, 179 şi 226 şi atrage, după caz, remedierea construcțiilor afectate în urma intervențiilor neautorizate.

(2) Defrişarea arborilor şi arbuştilor se aplică în cazul contravenției prevăzute la art. 168.

(3) Demolarea construcțiilor neautorizate şi defrişarea arborilor şi arbuştilor se dispun de către instanța de judecată şi pot fi aplicate chiar dacă este înlăturată răspunderea contravențională în temeiul art. 26 sau procesul contravențional a încetat în temeiul art. 441 alin. (1) lit. f).

(4) Demolarea construcțiilor neautorizate şi defrişarea arborilor şi arbuştilor se execută de către contravenient pe cont propriu sau de către autoritățile administrației publice locale din contul proprietarului.

(5) Modul de demolare a construcțiilor neautorizate şi de defrişare a arborilor şi arbuştilor se stabileşte de către Guvern.

12 februarie 2023