Terenuri privatizate sau nu?

4 iunie 2019 37

Daca s-au privatizat imobilele care apartin statului, dar in actele de predare-primire nu se mentioneaza nimic de terenuri, proprietar al terenurilor ramane statul? Adica, imobilele sunt privatizate, dar terenul este al statului sau cum vine? Cat de corect este asta?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
°°°
Vedeți ce prevede Legea de punere în aplicare a Codului Civil:

Art. 28. – (1) Prin efectul Legii nr. 133/2018, din 1 martie 2019, se instituie drept de superficie asupra terenului care aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale (indiferent că face parte din domeniul public sau privat) în... mai detaliat folosul proprietarului bunului imobil înregistrat separat în capitolul B (cu excepția construcțiilor provizorii) și al proprietarului bunului imobil înregistrat separat în capitolul C al registrului bunurilor imobile dacă proprietarul bunului imobil respectiv, la data de 1 martie 2019, se află în una dintre următoarele situații:
a) are un drept de locațiune asupra terenului cu drept de construire;
b) are un drept de concesiune asupra terenului;
c) are un drept de folosință asupra terenului pe baza parteneriatului public-privat;
d) are un drept de posesie sau folosință asupra terenului, altul decît cele prevăzute la lit. a)–c);
e) nu are niciun drept asupra terenului.
(2) Superficiarul care deține superficie legală în temeiul alin. (1) lit. d) sau e) este obligat să achite în bugetul de stat sau, după caz, în bugetul local o redevență anuală în mărime egală cu chiria pentru locațiunea terenului statului, prevăzută de legea anuală a bugetului de stat. Categoriile de persoane scutite de plata redevenței anuale se specifică în legea anuală a bugetului de stat. Această obligație incumbă și dobînditorului subsecvent al bunului înregistrat separat și al dreptului de superficie.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. e), dreptul de superficie se instituie doar asupra părții terenului necesare pentru deservirea bunului imobil înregistrat separat în capitolul B. Dimensiunile concrete ale părților de teren se stabilesc de către proprietarul terenului, la cererea superficiarului sau la inițiativa proprietarului.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)–d), dacă proprietarul bunului imobil respectiv are dreptul menționat doar asupra părții respective a terenului, dreptul de superficie se extinde doar asupra părții terenului asupra căreia el are dreptul menționat.
(5) Dreptul de superficie prevăzut de prezentul articol este perpetuu. Cu toate acestea, în cazul în care actul juridic sau administrativ ori legea care guvernează dreptul menționat la alin. (1) lit. a)–d) stabilește un termen de existență al dreptului menționat, după a cărui expirare proprietarul terenului devine proprietar deplin al bunului imobil respectiv înregistrat separat în capitolul B, dreptul de superficie prevăzut de prezentul articol se stinge la expirarea termenului de existență al dreptului menționat.

5 iunie 2019
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Depinde când a avut loc privatizarea.
De la 01.03.2019, cladirile/casele/apartamentele/blocurile si orice alte construcții - NU MAI SUNT CONSIDERATE BUNURI IMOBILE.
Bun imobil este doar Terenul.
Nu putea fi înstrăinată doar construcția, fără a privatiza în primul rând (și doar) terenul.

5 iunie 2019
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

La rubrica ”Părere” se menționează părerile pe care le aveți despre răspunsul primit, dar nu intrebari suplimentare/comentarii, pentru ca eu nu le pot vedea acolo.
Pentru a continua discutia pe aceasta intrebare, trebuia sa scrieti aici in comentarii, fara a inchide intrebarea.
Din ceea ce ati indicat la ”Părere” -... mai detaliat chiar dacă privatizarea a avut loc in anul 2011, soluția vă este indicată în primul răspuns de mai sus.
Respectiv, cel ce a privatizat, are acum un drept de superficie asupra terenului (adica poate sa exploateze terenul aferent constructiei), fiind obligat sa achite taxa corespunzatoare in bugetul de stat.
In anul 2011 era posibila privatizarea constructiei fara a privatiza si terenul. Acum, aveti cel putin acel drept de superficie, si drept de preemtiune in caz de vanzare a terenului.

5 iunie 2019