Termen de prescriptie

10 august 2023 3

Buna ziua. Cum sau unde pot afla daca a trecut termenul de prescriptie intr-un dosar contraventional?

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Calculați un an de la săvârșirea faptei.
Articolul 30. Prescripția răspunderii contravenționale

(1) Prescripția înlătură răspunderea contravențională.

(2) Termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de un an.

(3) Termenul special de prescripție pentru contravențiile prevăzute la art. 74 alin. (4) și (10), art. 781, art.1551, art. 177 alin. (3) și (4)... mai detaliat lit. c), d), g) și art. 179 este de 18 luni.

(4) Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale se reduce la jumătate pentru persoanele care la data săvîrşirii contravenției erau minore.

(5) Termenul de prescripție curge de la data săvîrşirii contravenției şi pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii cu privire la cauza contravențională.

(6) În cazul săvîrşirii unei noi contravenții de către aceeași persoană, termenul de prescripție se calculează pentru fiecare contravenție separat.

(7) Curgerea termenului de prescripție se suspendă dacă persoana care a săvîrşit contravenția se sustrage de la procesul contravențional. În acest caz, curgerea termenului de prescripție se reia de la data reținerii persoanei sau autodenunțării.

(8) În cazul prevăzut la alin. (6), persoana nu poate fi trasă la răspundere contravențională dacă de la data săvîrşirii contravenției a trecut un an şi în această perioadă nu a fost săvîrşită o nouă contravenție.

(9) În cazul contravenției continue şi al contravenției prelungite, termenul de prescripție curge de la data săvîrşirii ultimei acțiuni sau a inacțiunii.

(10) Termenul de prescripție a punerii în executare a sancțiunii contravenționale este de un an, calculat din data la care decizia sau hotărîrea prin care aceasta a fost aplicată a rămas definitivă.

(11) Se consideră că nu a fost supus răspunderii contravenționale contravenientul:

a) a cărui răspundere contravențională a fost înlăturată;

b) care a executat integral sancțiunea;

c) în a cărui privință procesul contravențional a încetat

10 august 2023