Termen de prescripție asupra grevării, sechestrului

8 ianuarie 2024 3

Bună ziua. Termenul general de prescripție este valabil și pentru sechestrele executorilor judecătorești ?

Jurist comments 1

Download discussion
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna Vasile,

Termenul general de prescripție se referă la executarea obligațiilor propriu-zise.

Grevarea se referă la gaj/ipoteca.

Dvs. la ce anume vă referiți?

Există și termen de prescripție pentru prezentarea documentului executoriu spre executare către un executor judecătoresc.

În acest sens, Codul de executare prevede următoarele:

Articolul 16. Termenele de prezentare a documentelor
... mai detaliat executorii spre executare
(1) Titlul executoriu poate fi prezentat spre executare în decursul a 3 ani de la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti în al cărei temei a fost emis, dacă legea nu prevede altfel.
(2) Documentul executoriu privind urmărirea plăţilor periodice îşi menţine valabilitatea în cursul întregii perioade în care urmează să se efectueze plăţile. Termenul stabilit la alin. (1) se aplică fiecărei plăţi periodice în parte, iar curgerea lui începe de la scadenţa fiecărei plăţi.
(3) Hotărîrile judecătoreşti în contencios administrativ se prezintă spre executare în decursul a 30 de zile de la data expirării termenului de executare benevolă stabilit de lege sau de instanţa de judecată.
(4) Hotărîrile cu privire la contravenţii se prezintă spre executare în termenele stabilite de Codul contravenţional, dacă legea nu prevede altfel.
(5) Termenele de prezentare a documentelor executorii se calculează în conformitate cu art. 111 din Codul de procedură civilă.
Articolul 17. Întreruperea termenului de prescripţie pentru
prezentarea documentului executoriu spre
executare
(1) Termenul de prescripţie pentru prezentarea documentului executoriu spre executare se întrerupe:
a) prin intentarea procedurii de executare;
b) prin executarea parţială înainte de începerea executării silite sau prin îndeplinirea de către debitor (reprezentantul sau fidejusorul acestuia) a unui act de recunoaştere, în orice alt mod, a obligaţiei.
(2) După întrerupere, curgerea prescripţiei începe din nou. La calcularea noului termen de prescripţie, perioada scursă pînă la întrerupere nu se ia în considerare.
(3) În caz de restituire a documentului executoriu care nu a fost executat sau a fost executat parţial, noul termen pentru prezentarea documentului executoriu spre executare se calculează din ziua în care documentul a fost restituit creditorului.
(4) Prescripţia nu este întreruptă dacă intentarea procedurii de executare a fost refuzată de către executorul judecătoresc sau dacă persoana la a cărei cerere sau în al cărei interes a fost iniţiată executarea silită a solicitat restituirea documentului executoriu.Cu respect,
Igor Brinișter

9 ianuarie 2024