Termenul de depunere a cererii de apel

29 mai 2024 3

Bună ziua! Una din părți nu a fost prezentă la propuntarea hotărârii primei instanțe de contencios administrativ. Dispozitivul hotărârii a fost propunțat pe data de 28.11.2023, iar partea vizată a recepționat acest dispozitiv pe data de 07.12.2023. Când expiră termenul de 30 de zile pentru depunerea cererii de apel în situația de mai sus?

Comentariile juriștilor 6

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua. Termenul pentru depunerea apelului va expira la 28.12.23

Codul administrativ al Republicii Moldova
Articolul 232. Depunerea apelului

(1) Apelul se depune la instanța de judecată care a emis hotărîrea contestată în termen de 30 de zile de la pronunțarea dispozitivului hotărîrii, dacă legea nu stabilește un termen mai mic. Instanța de... mai detaliat judecată care a emis hotărîrea contestată transmite neîntîrziat apelul împreună cu dosarul judiciar, după motivarea hotărîrii, instanței de apel.

30 mai 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Termenul se v-a socoti de la 07.12.23, până la 07.01.24.

30 mai 2024

Totusi, care e termenul de depunere a apelului? Persoanele care au raspuns mai sus au indicat termeni diferiti. De care raspuns sa ma conduc?

30 mai 2024
Serghei Marciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

De prevederile legale trebuie să vă conduceți.
citiți codul administrativ art.232
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=143279&lang=ro#

30 mai 2024
Ion Bucur
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Termenul de apel incepe sa expire din momentul cind a fost receptionat sub semnatura, cu alte cuvinte, daca prin posta terestra a fost expediat la domiciliul dvs. iar dvs ati receptionat prin semnatura, atunci termenul va incepe sa expire din acel moment, o alta idee daca nu ati receptionat dvs.... mai detaliat da alta pers. cum deobicei se practica, aveti dreptul de a cere repunerea in termen. succes.

30 mai 2024
Serghei Marciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Colegi, posibil aveți o practică mai bogată în calcularea termenelor de depunere a apelului, însă din prevederile legale nu rezultă că termenul începe de la data comunicării hotărârii.

Dacă doriți o analiză, verificați prevederile art. 362 ali.(1) Cod procedură civilă care din anul 2012 prevede:
Articolul 362. Termenul de declarare... mai detaliat a apelului
(1) Termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii, dacă legea nu prevede altfel.

Practica arată că teremenul curge anume de la pronunțare, pe această temă a fost înaintată o sesizare și la Curtea Constituțională.
https://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=sesizari&docid=776&l=ro

30 mai 2024