Termenul de preaviz la eliberarea din serviciu

7 aprilie 2021 27

Cat timp suntem obligați sa lucram după eliberarea din serviciu conform Codului muncii? Angajatorul sustine ca trebuie sa mai lucrez 2 luni. In ce articol găsesc aceasta informație in legătura cu eliberarea și termenul de preaviz?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Alexandru Sîrbu
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună ziua,
Ce funcție dețineți? Eliberarea din serviciu din propria inițiativă?
Per general, spre exemplu: Conform art. 85 cu indicele 1, al Codului muncii: Conducătorul unităţii (al filialei sau reprezentanței), adjuncţii lui şi contabilul-şef sînt în drept să demisioneze, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte.

Dacă... mai detaliat nu vă încadrați în aceste categorii, atunci, conform art. 85 alin. (1) al Codului muncii, salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă, cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.

Termenul de 2 luni este prevăzut atunci când suntem în prezența procedurii de concediere în cazul lichidării unităţii, reducerii numărului sau a statelor de personal. A se vedea art. 88, art. 184 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.

Codul muncii: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125894&lang=ro#
Dacă sunteți funcționar public, sau alte categorii speciale de salariați atunci sunt și alte acte normative.

7 aprilie 2021