Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren

29 decembrie 2023 5

Bună! Bunicul a decedat in 1987 și a lăsat prin testament surorii mele casa, dar terenul până în 1992 nu era proprietate privată. În 1993, în baza hotarârii consiliului sătesc surorii i-a fost eliberat titlu de proprietar pe terenul în cauză, dar sora nu l-a înregistrat la ASP. Acuma a dorit sa moștenească casa în baza testamentului și i s-au comunicat următoarele: în privința casei să se adreseze în judecată pentru că a trecut termenul de acceptare a moștenirii, dar titlul în privința terenului trebuie anulat și radiat din RBI, apoi să fie identificați toți potențialii moștenitori și să fie emis alt titlu. Întrebare: cum e posibil asa ceva, dacă consiliul sătesc a hotărât și a eliberat titlul în favoarea surorii, sau a fost un titlu falsificat? Ea îl deține în continuare, doar că nu este înregistrat, nu are ștampila umedă și ASP refuza să-l înregistreze. Care e problema?

Jurist comments 1

Download discussion
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua,

Moștenitorul testamentar (sora) ar trebui sa adreseze o cerere autorității publice locale sa solicite o copie a procesului verbal si a deciziei autorității publice locale in baza careia s-a decis atribuirea acestui teren in proprietate privata, inclusiv sa aplice stampila pe titlu, deoarece anume actele care stau la baza... mai detaliat emiterii Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren servesc drept temei de dobândire a dreptului de proprietate.

În cazul în care se se va refuza, urmează să vă adresați în instanța de judecată în procedura de contencios administrativ.

Solicitați de la ASP eliberarea unui extras pe terenul pe care se afla casa.

Ați putea să vă adresați în instanța de judecată cu o acțiune privind constatarea faptului acceptării moștenirii prin intrarea in posesia de facto a bunurilor atat a casei cat si a terenului.

Anexați copia deciziei si procesului-verbal, precum si a titlului eliberate de autoritatea publică locală și solicitați recunoașterea dreptului de proprietate asupra terenului dupa defunct si apoi dupa moștenitor ca fiind succesor testamentar, insa depinde de ce este scris mai exact in Testament, adică daca a fost testat tot sau nu.


Cu respect,
Igor Brinișter

1 ianuarie 2024