Titlu executoriu expirat

24 iulie 2023 3

Bună ziua. Un titlu executoriu nu a fost depus în termen și la cererea persoanei pentru prelungirea acestuia, prima instanță a dat refuz și Curtea de Apel de asemenea a dat refuz de a repune în termen titlul executoriu. Întrebarea este dacă are dreptul un executor judecătoresc să pună interdicție pe bunuri în baza unui titlu executoriu expirat. Executorul Mi-a aplicat deja sechestru pe bunuri în baza titlului menționat. Mulțumesc.

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Dacă termenul de 3 ani a expirat, executorul nu are dreptul să primească titlu executoriu.
Codul de executare prevede.
Articolul 16. Termenele de prezentare a documentelor executorii spre executare

(1) Titlul executoriu poate fi prezentat spre executare în decursul a 3 ani de la rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti în al... mai detaliat cărei temei a fost emis, dacă legea nu prevede altfel.

Articolul 61. Refuzul de a intenta procedura de executare

(1) Executorul judecătoresc poate refuza intentarea procedurii de executare dacă:

[Art.61 al.(1) cuvântul „poate” declarat neconstituțional prin HCC22 din 08.10.19, MO388-392/27.12.19 art.213; în vigoare 08.10.20]

a) documentul nu este de competenţa sa;

b) termenul de prezentare a documentului spre executare a expirat;

25 iulie 2023