Titlul executoriu dat în gestiune unui executor dintr-un alt raion decât cel unde am domiciliul

9 martie 2023 25

Bună ziua. O companie de creditare nebancară, cu sediul în Chișinău, a transmis titlul executoriu in privinta mea (eu fiind din Criuleni) la un executor din alt raion al Republicii Moldova. Acest executor mă cheamă de mai multe ori la el pentru a da niște declarații, cu toate că a aplicat sechestru pe toate bunurile și conturile bancare ale mele. Nu mă pot duce la el, că nu am bani pentru deplasări și nici starea sănătății nu-mi permite. Este legal ca titlul executoriu să fie dat în gestiune în alt raion, care nu are nicio legătură cu sediul creditorului sau cu domiciliul meu?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună.
Articolul 30. Competenţa teritorială
(1) Executorul judecătoresc poate întreprinde acţiuni de executare silită doar în circumscripţia camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti în care biroul său îşi are sediul.
(2) Prin derogare de la alin. (1):
a) în cazul executării măsurilor de asigurare a acţiunii sau al executării prin urmărirea mijloacelor de transport, a... mai detaliat mijloacelor băneşti de pe conturile debitorului, a valorilor mobiliare sau a participaţiunii debitorului la capitalul social, competenţa teritorială a executorului judecătoresc se extinde pe întreg teritoriul ţării;
b) în cazul executării documentelor executorii prin urmărirea salariului sau unui alt venit al debitorului, competent în executare este executorul judecătoresc în a cărui circumscripţie teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află sediul instituţiei (organizaţiei) de la care debitorul primeşte venituri.
(3) Documentele executorii privind încasarea plăţilor periodice şi documentele executorii indicate la art.15 alin.(2) din prezentul cod, cu excepţia celor de la lit. c), se prezintă spre executare executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul sau sediul debitorului.

9 martie 2023