Titluri executorii la 3 executori diferiti

1 februarie 2023 121

Buna ziua! Am mai multe datori la diferite companie de microfinantare. Titlurile executorii au ajuns la 3 executori judecatoresti. Doi din acestia au dat acordul pentru a-mi debloca cardul salarial, insa unul refuza categoric, chiar daca i-am prezentat dovezi ca e card de salariu. Am scris o plangere la Uniunea executorilor judecatoresti, dar fara vreun rezultat! Am rugat angajatorul sa primesc salariul in numerar, insa si aici am fost refuzat! Unde ma pot adresa ca sa am acces la salariu? Ceilalti 2 executori asteapta ca eu sa fac plati, insa nu pot face din cauza executorului mentionat. Ce pot sa fac in aceasta situatie?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Anatol.
Puteți înainta o plîngere la Centru Național Anticorupție pentru excesul de putere din partea executorului.
Codul Contravențional prevede

Articolul 313. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu

Săvîrşirea unei acţiuni care depăşeşte în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege şi care contravine intereselor publice sau drepturilor şi... mai detaliat intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,

se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Articolul 401. Centrul Naţional Anticorupţie

(11) Contravenţiile prevăzute la art.312, 313, 3131, 3133, 3137, 315 şi 3151 se constată de Centrul Naţional Anticorupţie.

(2) Sînt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni directorul, directorii adjuncţi ai Centrului Naţional Anticorupţie, şefii subdiviziunilor teritoriale ale acestuia şi adjuncţii lor.

(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţiile prevăzute la alin.(11) se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.

2 februarie 2023
Maria Gogu
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Dl. Anatol,

Potrivit articolului 106 aliniatul (2) din Codul de Executare din Republica Moldova,
„Din salariul și din alte venituri ale debitorului pot fi reținute, în baza unui document executoriu, nu mai mult de 20%, iar în baza câtorva documente executorii, nu mai mult de 50% din cuantumul... mai detaliat lor până la achitarea deplină a sumei urmărite.”

Prin urmare, în cazul în care primiți salariul de pe card se aplică sechestrul pe mijloacele bănești de pe card doar în mărime de 50 %, celelalte 50 % fiind la dispoziția Dvs și de regulă având dreptul de a le extrage.

In această situația recomand să expediați o cerere repetată către executorul judecătoresc prin care să solicitați în temeiul art. 106 Cod de Executare acordul de a debloca cardul. La cerere anexați toate probele ce confirmă ca cardul este unul salarial și ulterior cererea dată în două exemplare să o depuneți la executor, pe un exemplar care va rămâne Dvs rugați să vă scrie data înregistrării cererii.

În cazul în care nu primiți un răspuns pozitiv (în termen de 30 zile maxim) adresați vă în instanța de judecată și poate paralel veți obține și răspunsul Uniunii Executorilor.

2 februarie 2023