Traducator la judecatorie

20 martie 2023 20

Buna ziua. Vreau sa va intreb daca la instantele din Chisinau sunt traducatori romana-rusa, pentru ca vreau sa depun o cerere pentru recunoasterea acceptarii mostenirii, , dar nu vorbesc bine limba romana?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua. Interpreţi sunt dar cererea probabil va trebui tradusă de către dumneavoastră pînă a fi depusă în instanţă, ulterior în proces deja o să solicitaţi un interpret.
Codul de procedură civilă prevede:
Articolul 24. Limba de procedură şi dreptul la interpret

(1) Judecarea cauzelor civile în instanţele judecătoreşti se desfăşoară în limba... mai detaliat moldovenească.

(2) Persoanele interesate în soluţionarea cauzeicare nu posedă sau nu vorbesc limba moldovenească sînt în drept să ia cunoştinţă de actele, de lucrările dosarului şi să vorbească în judecată prin interpret.

(3) Prin încheiere a instanţei, procesul se poate desfăşura şi într-o limbă acceptabilă pentru majoritatea participanţilor la proces.

(4) În cazul în care procesul se desfăşoară în o altă limbă, instanţa emite hotărîrea în mod obligatoriu şi în limba moldovenească.

(5) Actele de dispoziţie ale instanţei judecătoreşti se înmînează participanţilor la proces, fiind perfectate în limba în care se desfăşoară procesul ori, la solicitare, în limba de stat.

Articolul 167. Actele care se anexează la cererea de

chemare în judecată

(1) La cererea de chemare în judecată se anexează:

a) ... Dacă înscrisurile şi cererea de chemare în judecată sînt făcute într-o limbă străină, instanţa dispune prezentarea traducerii lor în modul stabilit de lege;

21 martie 2023