Tranferarea adresei juridice la domiciliul angajatului

17 mai 2020 52

Buna ziua! Suntem angajati intr-o companie care isi are sediul intr-o tara din UE, iar in RM activam sub forma de Reprezentanta Permanenta. Suntem 2 angajati, eu si sotul meu. In contextul pandemiei, am activat de acasa in decurs de 2 luni. Intrebarea este: este posibil sa ne continuam activitatea de la domiciliu pe baza permanenta? Este posibil de schimbat adresa juridica a firmei pe adresa apartamentului nostru? Care ar fi aspectele legale care trebuie luate in vedere in aceasta situatie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cristian Papanaga
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor

Daniela,

Bună ziua! Vedeți următoarele aspecte.

1. Da, e posibil de muncit permanent de la domiciliu. Este obligatoriu ca contractul individual de muncă să fie conform prevederilor ce reglementează munca la domiciliu - articolele 290, 291, 292 din Codul Muncii, . https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113032&lang=ro. Prin acord adițional se modifică contractul individual de muncă.

Totodată, autoritățile... mai detaliat intenționează să introducă articole noi și să aducă anumite îmbunătățiri instituției muncii la domiciliu. Urmăriți modificările la Codul Muncii.

2. Da. Adresa juridică – sediul poate fi modificat și indicată adresa apartamentului dvs. Modificarea se face la Agenția Servicii Publice. Va fi necesar să aveți decizia fondatorului, lista beneficiarilor efectivi etc.

Concomitent cu modificarea sediului sunteți obligați să aprobați actul de constituire în redacție nouă, deoarece din 1 martie 2019 - reprezentanțele sunt considerate sucursale. Iar o modificare a actului de constituire duce și la modificarea concomitentă a aspectului ce ține de sucursală. Vedeți articolul 10 din următoarea lege https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110207&lang=ro
*********************************************************************************
Articolul 290. Salariaţii cu munca la domiciliu
(1) Salariaţi cu munca la domiciliu sînt considerate persoanele care au încheiat un contract individual de muncă privind prestarea muncii la domiciliu cu folosirea materialelor, instrumentelor şi mecanismelor puse la dispoziţie de angajator sau procurate din mijloace proprii.
(2) În cazul folosirii de către salariatul cu munca la domiciliu a instrumentelor şi mecanismelor proprii, acestuia i se plăteşte o compensaţie pentru uzura lor. Plata acestei compensaţii, precum şi compensarea altor cheltuieli legate de prestarea muncii la domiciliu, se efectuează de angajator în modul stabilit de contractul individual de muncă.
(3) Modul şi termenele de asigurare a salariaţilor cu munca la domiciliu cu materie primă, materiale şi semifabricate, de efectuare a achitărilor pentru producţia finită, de restituire a contravalorii materialelor aparţinînd salariaţilor cu munca la domiciliu, precum şi de preluare a producţiei finite, se stabilesc de contractul individual de muncă.
(4) Salariaţii cu munca la domiciliu cad sub incidenţa legislaţiei muncii, cu particularităţile stabilite de prezentul cod.
Articolul 291. Condiţiile în care se admite munca la domiciliu
Lucrările puse în sarcina salariaţilor cu munca la domiciliu nu le pot fi contraindicate conform certificatului medical şi trebuie să se execute în condiţii de respectare a normelor de securitate şi sănătate în muncă.
Articolul 292. Încetarea contractului individual de muncă încheiat cu salariaţii cu munca la domiciliu
Încetarea contractului individual de muncă încheiat cu salariaţii cu munca la domiciliu are loc în temeiurile generale prevăzute de prezentul cod.

18 mai 2020