Transfer dintr-o institutie publica in alta

16 noiembrie 2022 23

Buna ziua! Sunt angajata intr-o institutie publica si doresc sa ma angajez in alta institutie, insa fara concurs (prin transfer). Este real un astfel de transfer? Legislatia permite, insa cum are loc acest transfer? E nevoie de acceptul sefului institutiei in care doresti sa te transferi, sau cum are loc acest proces? Multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Salut Irina.
Potrivit Legii 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Articolul 48. Transferul
(1) Transferul funcţionarilor publici numiţi în funcţie în condiţiile prezentei legi poate avea loc între autorităţi publice distincte sau, ca modalitate a modificării raporturilor de serviciu, în cadrul aceleiaşi autorităţi publice.
(2) Transferul se face... mai detaliat în interesul serviciului sau la cererea funcţionarului public.
(3) Transferul se dispune de conducătorul autorităţii.
(5) Transferul în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al funcţionarului public transferat.
(6) Transferul în interesul serviciului se face într-o funcţie publică echivalentă cu funcţia publică deţinută de funcţionarul public.
(7) Transferul la cererea funcţionarului public se face într-o funcţie publică echivalentă cu funcţia publică deţinută de funcţionarul public sau într-o funcţie publică de nivel inferior.
(8) Autorităţile publice pot da publicităţii funcţiile publice care pot fi ocupate prin transfer la cerere. În situaţia în care doi sau mai mulţi funcţionari publici solicită ocuparea unei funcţii publice prin transfer la cerere, este avantajat funcţionarul public care deţine rezultate mai bune la evaluarea performanţelor profesionale. În cazul în care rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici sînt egale, selecţia se face pe bază de concurs.
(9) Transferul poate avea loc doar dacă funcţionarul public care urmează să fie transferat îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 27.
Totodată consultați recomandarea metodică privind ocuparea funcției publice vacante prin concurs https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/800299_md_ocuparea_fpvc_r.pdf

Inițial adresațivă la serviciul de personal din autoritatea care doriți să accedeți și concretizați dacă ei agreează procedura respectivă or transferul este premărgător anunțării concursului pentru ocuparea funcției publice vacante.

17 noiembrie 2022