Transfer in alta functie

12 februarie 2022 23

Bună ziua. Colega mea de biroul care este și manager pleaca in concediu de maternitare. Eu, in calitate de specialist, trebuie sa fiu transferata in functia ei pe perioada aflarii sale in concediu de maternitate, cu salariul de functie pe care il avea ea. Să raman în functia mea si s[ cumulez functia ei (50%) nu este posibil întrucât va iesi salariu mult mai mare. Cum ar fi corect sa imi fac trasfer pe perioada determinata? Ce conditii sunt necesare sa le menționez in ordin și acordul la CIM?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Mihaela, eu vă propun ce spune Codul muncii Articolul 74. Transferul la o altă muncă
(1) Transferul salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu modificarea contractului individual de muncă conform art.68,... mai detaliat precum şi angajarea prin transferare la o muncă permanentă la o altă unitate ori transferarea într-o altă localitate împreună cu unitatea, se permit numai cu acordul scris al părţilor.
(2) Salariatul care, conform certificatului medical, necesită acordarea unei munci mai uşoare urmează a fi transferat, cu consimţămîntul scris al acestuia, la o altă muncă, care nu-i este contraindicată. Dacă salariatul refuză acest transfer, contractul individual de muncă se desface în conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) lit.x). În cazul în care un loc de muncă corespunzător lipseşte, contractul individual de muncă va fi desfăcut în temeiul art.86 alin.(1) lit.d).
(3) În caz de transfer în condiţiile alin.(1) şi (2), părţile vor opera modificările necesare în contractul individual de muncă conform art.68, în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) emis de angajator care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare. DVS sunteți în drept să menționați toate condițiile, care vă satisface în ordinul de transfer sau dispoziția, care v-a fi emisă.

13 februarie 2022