Transfer la altă școală în al doilea semestru al clasei a XII-a?

9 februarie 2023 67

Bună ziua. Mă pot transfera la altă școală în al doilea semestru al clasei a XII-a, dacă trebuie să mă mut în alt oraş?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Maxim.
Potrivit Codului educaţiei art.9 alin.(10) Admiterea în instituţiile de învăţămînt, transferul elevilor şi al studenţilor de la o instituţie de învăţămînt la alta se realizează în condiţiile stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

Mişcarea şi transferul elevilor în perioada studiilor liceale se efectuează conform prevederilor regulamentare (vezi prevederile Regulamentului... mai detaliat privind organizarea şi funcţionarea liceelor, Secțiunea III-a. Mişcarea şi transferul elevilor).Transferul elevilor dintr-o instituţie de învăţămînt liceală în alta se efectuează în perioada vacanţelor după mediilor semestriale la finele semestrului. În clasa a XII-a transferul se admite pînă la 15 ianuarie.

Liceenii pot beneficia de dreptul de a se transfera de la un profil la altul în modul regulamentar stabilit (vezi prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea liceelor, Secţiunea III-a. Mişcarea şi transferul elevilor) doar după încheierea situaţiei şcolare (mediilor semestriale) pe parcursul clasei a X-a şi după semestrul I al clasei a XI-a.

10 februarie 2023

Grf

17 februarie 2023