Transport cu numere romanesti

19 februarie 2019 194

Bună ziua. Doresc sa procur o mașină cu numere romanesti, avand doar buletin romanesc. La moment, pe o perioada de 1 an sa o folosesc aici în Moldova, însă ulterior în România. Care sunt actele necesare și procedurile pentru a circula nelimitat pe teritoriul tarii (nu doar 180 de zile)?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Vedeți cod vamal
Art.184/1
Alin.(4) Prin derogare de la alin. (1) lit. c), mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, se pot afla... mai detaliat pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel stabilit de prezentul articol.
Mijloacele de transport auto în cauză nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen ce depăşeşte termenul de aflare a mijlocului de transport auto sub regim vamal de admitere temporară stabilit la art. 69.

Articolul 69. Termenul de aflare a mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul vamal de admitere temporară
(1) Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile şi mijloacele de transport de import trebuie să fie reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. Acest termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul de admitere temporară.

În aceiași ordine de idei legea privind introducerea si scoaterea de bunuri de pe teritoriu RM
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312785

20 februarie 2019