Tranzacția încheiată în afara procesului de mediere

16 mai 2017 88

Conform prevederilor art. 1331 alin. (1) CC RM tranzacția este un contract prin care părțile pot, inter alia, preveni un litigiu.
Art. 1333 alin. (1) CC RM prevede că tranzacția are puterea lucrului judecat.
Art. 489 alin. (3) lit. b) prevede că judecătorul refuză confirmarea tranzației dacă aceasta a fost încheiată cu încălcarea prevederilor Legii cu privire la mediere.
Speță: Părțile au încheiat o tranzacție în temeiul art. 1331 CC RM pentru a preveni un litigiu și - important - nu în cadrul procesului de medierii. Tranzacția dată este echivalentă unei hotărîri judecătorești definitive. Deci, pentru a executa silit tranzacția, creditorul are nevoie de titlu executoriu. Se adresează în instanța de judecată în procedura prevăzută de art. 489 CPC RM. Instanța (ipotetic) îi refuză, din motiv că nu este o tranzacție încheiată în cadrul medierii.
Ce conduită i se poate recomanda creditorului pentru executarea silită tranzacției? Multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

tranzactia incheiata intre parti in afara procesului de mediere are puterea lucrului judecat,insa nu este pasibila de executare silita prin sine insasi, adica nu are putere de document executoriu. Aceasta rezulta expres din distinctia de reglementare relevata de alineatele (1) si (2) ale at 1333 Cod Civil.
Respectiv, in aceste cazuri,... mai detaliat se aplica regulile generale privind neexecutarea obligatiilor, eventual cu aplicarea raspunderii prevazute (in mod normal) de Tranzactie.
Ulterior, pentru apararea drepturilor, creditorul va trebui sa se adreseze in instanta de judecata in ordine generala, ori daca partile convin, pot recurge la procedura de mediere, tranzactia in urma careia va fi susceptibila de confirmare judecatoreasca, si, respectiv, de executare silita.

16 mai 2017