Tranzactie de impacare

5 decembrie 2022 27

Buna ziua. Am convenit asupra conditiilor tranzactiei de impacare cu o banca, in cadrul careia eu am acceptat sa achit datoria in termen de 10 luni. Datoria a fost achitata in termenul convenit, dar cand m-am dus la banca sa verific, mi-au spus ca mai am datorii, in alta suma decat cea indicata in tranzactie. Am vorbit cu sefa sucursalei si ea a zis ca banca nu a schimbat suma datoriei in sistema bancii ,dar a spus ca rezolva problema asta. Am asteptat mai mult de o luna sa ma sune si intr-un final am sunat eu ca sa aflu ca nu s-a rezolvat nimic. Am sunat executorul judecatoresc al carui nume era indicat in tranzactie, dar acesta sustine ca nu stie nimic despre asa tranzactie! Intrebarea mea este: cine raspunde de aceasta tranzactie de impacare? Cum sa rezolv problema mea, atunci cand toti zic ca nu stiu, nu tin minte si asa mai departe. Pot sa depun o cerere de chemare in judecata?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Iulia.
Sunt prea puține detalii în speța dumneavoastră pentru a vă da un răspuns cert.
În primul rînd sub ce formă a fost încheiată tranzacția de împăcare?
Cu cine ați convenit asupra tranzacției or banca este persoană juridică care urma a fi reprezentată de cineva.
La ce etapă a raporturilor... mai detaliat dumneavoastră cu banca ați convenit asupra tranzacției? (la faza prejudiciară, la faza judecării cauzei sau la faza executării)
Apelați la persoana care a semnat acea tranzacție în numele băncii dacă tranzacția a fost în formă scrisă.
Dacă a fost în cadrul judecării cauzei atunci trebuie să aveți o încheiere a instanței care trebuie să conţină condiţiile tranzacţiei, confirmate de instanţă.
Dacă a fost în cadrul procedurii de executare atunci în cazul în care părţile au convenit asupra încheierii unei tranzacţii, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, în care consemnează condiţiile tranzacţiei, acest proces-verbal servind drept temei pentru încetarea procedurii de executare. Procesul-verbal al executorului judecătoresc prin care se întăreşte tranzacţia este un document executoriu.
Astfel nu este clar din speța dumneavoastră care anume tranzacție a fost încheiată și respectiv nici următorii pași nu pot fi determinați.

Atașez mai jos prevederile legale cu privire la tranzacții:
Cod de procedură civilă
Articolul 212. Renunţarea reclamantului la acţiune, recunoaşterea acţiunii de către pîrît şi tranzacţia părţilor
(1) Renunţarea reclamantului la acţiune, recunoaşterea acţiunii de către pîrît, condiţiile tranzacţiei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de judecată şi se semnează de reclamant, pîrît sau de ambele părţi.
(2) Preşedintele şedinţei trebuie să ia măsuri pentru ca părţile să soluţioneze pe cale amiabilă litigiul sau unele probleme litigioase. În acest scop, instanţa poate acorda părţilor, la cerere:
a) un termen de conciliere şi poate cere prezentarea lor personală în judecată chiar dacă sînt reprezentate în proces;
b) un termen pentru informarea cu privire la esenţa, avantajele şi efectele medierii şi pentru iniţierea procesului de mediere.
(3) Dacă renunţarea reclamantului la acţiune, recunoaşterea acţiunii de către pîrît sau tranzacţia părţilor sînt exprimate în cereri scrise, adresate instanţei, ele se anexează la dosar, fapt menţionat în procesul-verbal al şedinţei de judecată.
(4) Înainte de a admite renunţarea reclamantului la acţiune, recunoaşterea acţiunii de către pîrît, înainte de a confirma tranzacţia părţilor, instanţa judecătorească explică reclamantului, pîrîtului sau părţilor efectele acestor acte de procedură.
(5) În cazul admiterii renunţării reclamantului la acţiune sau confirmării tranzacţiei, instanţa judecătorească pronunţă o încheiere prin care dispune încetarea procesului. Încheierea trebuie să conţină condiţiile tranzacţiei, confirmate de instanţă. În cazul recunoaşterii acţiunii de către pîrît şi admiterii ei de către instanţă, se pronunţă o hotărîre de admitere a pretenţiilor reclamantului.
(6) Dacă respinge renunţarea reclamantului la acţiune ori recunoaşterea acţiunii de către pîrît sau dacă nu confirmă tranzacţia părţilor, instanţa judecătorească pronunţă în acest sens o încheiere motivată şi examinează cauza în fond.

Codul de executare al RM
Articolul 62. Concilierea părţilor în procedura de executare
(1) În termenul stabilit de executorul judecătoresc în încheierea de intentare a procedurii de executare, părţile sînt obligate să se prezinte în faţa executorului judecătoresc pentru a li se comunica drepturile şi obligaţiile lor, inclusiv posibilitatea de conciliere sau, după caz, de determinare a modalităţii de executare şi/sau a consecutivităţii de urmărire a bunurilor debitorului.
(2) În cazul în care părţile convin asupra condiţiilor de executare, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, în care indică aceste condiţii, ele devenind obligatorii pentru părţi.
(3) În cazul în care părţile au convenit asupra încheierii unei tranzacţii, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, în care consemnează condiţiile tranzacţiei, acest proces-verbal servind drept temei pentru încetarea procedurii de executare. Procesul-verbal al executorului judecătoresc prin care se întăreşte tranzacţia este un document executoriu.
(4) În cazul în care părţile sau una dintre părţi nu se prezintă ori concilierea nu finalizează cu încheierea unei tranzacţii, executorul judecătoresc consemnează faptul într-un proces-verbal şi continuă urmărirea patrimoniului debitorului.
(5) Procesele-verbale întocmite în condiţiile prezentului articol sînt semnate obligatoriu de părţile în procedura de executare prezente la procedura de conciliere sau de reprezentanţii acestora, sînt certificate cu semnătura şi cu ştampila executorului judecătoresc şi înmînate părţilor în procedura de executare. Procesele-verbale nu pot fi contestate.
(6) Procedura de conciliere a părţilor poate fi reluată la orice etapă a procedurii de executare, la cererea unei părţi în procedura de executare.
(7) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul documentelor executorii conform cărora calitatea de creditor o are statul.
(8) Măsurile asigurătorii aplicate de executorul judecătoresc pînă la încheierea tranzacţiei, în condiţiile prezentului articol, pot fi ridicate total sau parţial de acesta doar la cererea scrisă a creditorului sau în baza unui proces-verbal de constatare a executării.
(9) În cazul în care părţile în procedura de executare încheie, pînă la aplicarea măsurilor de executare silită, o tranzacţie în condiţiile prezentului articol, executorul judecătoresc beneficiază de un onorariu în proporţie de 50% din onorariul stabilit pentru executarea integrală a documentului executoriu.

6 decembrie 2022