Trebuie autorizație pentru înlocuirea unui gard din plasa metalica cu unul din tablă cutată?

24 aprilie 2019 2549

Bună! Am citit ca pentru a construi un gard din piatră pe hotarul dintre vecini este nevoie de autorizație, pentru gard din lemn sau din arbuști nu trebuie nimic. Întrebarea mea este: pot înlocui gardul care deja există intre vecini din plasa metalica cu unul din tablă cutată sau este nevoie de autorizație și de acordul vecinului? Și care este înălțimea gardului permisă de lege? Mulțumesc mult.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna D-le Vasile

Răspunsul la întrebarea Dvs îl găsiți la art. 14 al Legii Nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție:
Articolul 14. Lucrările de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire
(1) Se pot executa fără certificat de... mai detaliat urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:
a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă  nu se modifică forma acestora;
b) înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tîmplărie interioare  şi exterioare, dacă se  păstrează forma şi dimensiunile golurilor; 
c) lucrări de finisări interioare;
d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;
e) înlocuiri sau reparaţii  ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului  tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;
f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări;
h) lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infra­structurii căilor de comunicaţii, cu menţinerea traseelor, funcţiunilor, suprafeţelor şi volumetriei;
i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire; 
j) instalarea mobilierului urban;
k) amenajarea terenului aferent construcţiei existente;
l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, categoriile de lucrări descrise la lit. a), b), d), e), k) şi l) se vor executa în baza certificatelor de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiilor de construire, iar categoriile de lucrări descrise la lit. c), f), g), h), i) şi j) se vor executa în baza avizului prealabil pozitiv al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

http://lex.justice.md/md/335823/


De asemenea, vedeți și prevederile Codului Civil referitor la „DREPTUL DE VECINĂTATE”:
Articolul 598. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
(1) Orice construcție, lucrare sau plantație se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau regulamentul de urbanism, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.
(2) Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar.
(3) În caz de nerespectare a distanţei prevăzute la alin.(1) şi (2), proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară demolarea construcției sau scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită a arborilor, plantaţiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sînt ridicate.

Articolul 602. Instalarea liniei de demarcare a hotarului
(1) Proprietarul de teren poate cere proprietarului de teren vecin să ia parte la instalarea unui hotar stabil de demarcare sau la restabilirea unui hotar deteriorat.
(2) Cheltuielile pentru demarcare se împart între vecini în mod egal dacă din raporturile existente între ei nu reiese altfel.
Articolul 603. Litigii privind hotarul
(1) Dacă în urma unei dispute este imposibilă determinarea hotarului adevărat, atunci pentru demarcare este decisivă posesiunea de fapt a vecinilor. Dacă posesiunea de fapt nu poate fi determinată, fiecărui teren îi este anexată o jumătate din porţiunea disputată.
(2) Dacă determinarea hotarului în conformitate cu prevederile alin.(1) duce la un rezultat ce contravine faptelor stabilite, în particular aduce atingere mărimii stabilite a terenului, hotarul se stabileşte, la cererea unei părţi, de către instanţa de judecată.

http://www.legis.md/cautare/rezultate/112573

La fel, mai jos vedeți link-ul de acces la prevederile Regulamentului General de Urbanism al Municipiului Chișinău. Atragenți atenția la paginile 6, 7 și 8, unde este indicată înlățimea gardului - 2 m).

https://www.chisinau.md/public/files/anul_2013/regulamente/Regulamentul_Functional_Urban_rom_New.AB80D1A5D5BA4AC2A59271FFB772AA32.pdf


Succes.

25 aprilie 2019

Buna, a sosit timpul sa construim gardul din fortan cu temelie din beton intre vecini.Ne-am inteles cu vecinul sa-l facem impreuna dar fara autorizatie de constructie.Doresc sa stiu ce riscam ambii daca i-l construim fara autorizatie? Nu avem timp de umblat pe drum si nici dorinta sa cheltuim bani pentru... mai detaliat autorizatie.Multumesc.

25 februarie 2020
Valentin Ciuric
  • Avocat
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua!
Găsiți informații suplimentare în acest articol:
https://dreptimobiliar.md/ce-lucrari-pot-fi-efectuate-fara-autorizatie-de-constructie/

17 iulie 2020