Trebuie sa achit pensiea alimentara pentru 2 copii

16 decembrie 2020 26

Buna ziua! Va rog sa ma ajutati ca sa ma descurc in situatia in care am nimerit. Potrivit hotararii judecatii, eu trebue sa achit pensia alimentara pentru 2 copii incepand cu 13.02.2016. Judecata a avut loc in lipsa mea, deoarece nu eram in tara. Eu nu lucram oficial si tot ce castigam, dadeam copiilor (bani, haine etc.). Din octombrie 2019 lucrez oficial si am salariu lunar 3.240 lei. Angajatorul a primit un document ca sunt dator cu 94 mii de lei ca trebuie sa-mi retina 33% din salariu pentru copii si 17% pentru executorul judecatoresc. In afara de asta, executorul a pus sechestru pe casa parinteasca din sat, care mi-a ramas cand au decedat parintii si m-a dat si in judecata ca sa vanda pentru acoperirea datoriei de 94 mii de lei. Din octombrie 2019 trimit transfer prin banca executorului. Doresc sa aflu cum a calculat executorul datoria de 94 mii si daca e corect sa-mi opreasca 17 % din salariu pentru serviciile sale. Este corect sa platesc copiilor 33% din salariu sau ar trebui doar 25%? Cum sa-mi apar casa parinteasca. Totodata am dubii daca fiicele sunt ale mele. Nu am fost casatorit cu mama fetelor. Eu plecam des la lucru in Russia si ultima data cand am revenit, ea traia deja cu alt barbat. Unde pot face testul ADN si cum o pot face ca sa nu afectez fetele?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna dl. Vadim, DVS ați pus un șir de întrebări. Eu am să răspund pe rînd. Ce se referă la 33%, asta e suma din 94000 lei, ce se referă la 17% suma pentru executor, posibel e majorată, fiindcă conform Codul de executare Articolul 38. Onorariul executorului judecătoresc
... mai detaliat (1) Onorariul executorului judecătoresc este încasat de la debitor, dacă legea nu prevede altfel, în temeiul unei încheieri emise de executorul judecătoresc, în toate cazurile de stingere, totală sau parţială, a obligaţiei stabilite în documentul executoriu sau de încetare a procedurii de executare.
(2) Pentru documentele executorii cu caracter pecuniar, onorariul executorului judecătoresc va fi calculat în cotă procentuală din suma datoriei stinse, după cum urmează:
a) pentru sumele de pînă la 100.000 de lei, onorariul va constitui 10% din suma stinsă. În toate cazurile, cu excepţia documentelor executorii privind încasările periodice şi încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 500 de lei. În cazul documentelor executorii privind încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 200 de lei;
b) pentru sumele cuprinse între 100.001 lei şi 300.000 de lei, onorariul va fi de 10.000 de lei plus 5% din suma ce depăşeşte 100.001 lei;
c) pentru sumele de peste 300.000 de lei, onorariul va fi de 20 de mii de lei plus 3% din sumele ce depăşesc 300.000 de lei, dar nu va fi mai mare de 300.000 de lei.
(3) Mărimea onorariului pentru documentele executorii cu caracter nepecuniar va fi stabilită în conformitate cu anexa la prezentul cod.
(31) Onorariul executorului judecătoresc pentru vînzarea locuinţelor gajate/ipotecate la solicitarea creditorului gajist, care au fost procurate prin intermediul Programului de stat „Prima casă” va fi calculat în conformitate cu prevederile prezentului articol, dar nu va depăşi 5000 de lei.
(4) În cazul încetării procedurii de executare în alte temeiuri decît cele indicate la alin.(1), onorariul va fi achitat după cum urmează:
a) în cazul indicat la art.83 lit.b) – onorariul va fi achitat de debitor cu aplicarea coeficientului de 0,7 la mărimea obişnuită a acestuia;
b) în cazul indicat la art.83 lit.e) – onorariul va fi achitat de creditor;
c) în cazul încetării din viaţă, al declarării dispariţiei fără urmă sau al declarării decesului creditorului, cînd creanţa nu admite succesiunea de către succesorul său de drepturi, onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de debitor;
d) în cazul încetării din viaţă, al declarării dispariţiei fără urmă sau al declarării decesului debitorului, cînd obligaţia nu admite succesiunea de către succesorul său de drepturi, onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de către succesorii de drepturi;
e) în cazul indicat la art.83 lit.g) – onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de creditor;
f) în cazul executării documentului executoriu în termenul prevăzut la art. 60 alin. (3), onorariul va fi achitat de debitor în proporţie de 50% din mărimea obişnuită a acestuia.
(5) Executorii judecătoreşti pot negocia avansarea totală sau parţială a onorariului de către creditor, nu însă şi să condiţioneze punerea în executare a documentelor executorii de achitarea anticipată a onorariului.
Articolul 39. Restituirea cheltuielilor de executare
În cazul anulării, prin decizie irevocabilă, a hotărîrii judecătoreşti în al cărei temei a fost eliberat titlul executoriu, taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare avansate la contul executorului judecătoresc se restituie de către acesta din urmă, la cererea persoanei interesate, în măsura în care acţiunile pentru care au fost destinate nu au început la momentul depunerii cererii. Referitot la dubii, DVS trebue să apelați în istanță cu o cerere, unde v-a fi numită o expertiză la DNC la Centru de expertiză medico legală / Chișinău, str. Corolenco 8 /. Da doamna a dat dovadă de hîtrie, adica posibel te-a încălțat și tu crești copii străini, vezi cum să procedezi, cînd se v-a examina cauzele DVS, copii n-o să știe nimica și nu v-or fi traumați, succese.

19 decembrie 2020