Trebuie să plătesc asigurarea medicala, dacă sunt student cu frecvență la zi și am deschisă o Întreprindere Individuală pe numele meu?

6 iunie 2024 12

Bună ziua tuturor! Sunt student în anul întâi la Universitatea de Stat. Pe 15 mai am deschis o Întreprindere Individuală pe numele meu, pentru realizarea unui proiect IT. Din păcate, proiectul încă nu s-a realizat în termenele preconizate, așa că venitul este 0. Încă nu am reușit să deschid cont în bancă. Cei de la Casa Națională de Asigurări în Medicină mi-au spus că sunt dator 7.000 lei pentru polița de asigurare și că Universitatea nu mă mai asigură, sunt la contract. Tot la CNAM mi-au spus să închid Întreprinderea Individuală până pe data de 15 iunie. De ce soluții mai dispun pentru a nu plăti datoria menționată?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Pentru a vedea statutul asigurării medicale, contactați cabinetul personal al cetățeanului mcabinet.gov.md

Cu părere de rău, dacă sunteți fondator de ÎI trebuie să achitați polița.
Legea 1585/1998 prevede:
(4) Guvernul are calitatea de asigurat pentru următoarele categorii de persoane neangajate cu domiciliul în Republica Moldova şi aflate la evidenţa instituţiilor abilitate... mai detaliat ale Republicii Moldova, specificate la alin.(9), cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual:
b) elevii şi studenţii încadraţi în sistemul de învăţămînt la nivelurile 3–8, conform art. 12 din Codul educaţiei al Republicii Moldova, cu frecvență, inclusiv cei care îşi fac studiile peste hotarele ţării;

Iar Legea 1593/2002 prevede în anexa nr.2 prevede:
1. Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:

b) fondatorii de întreprinderi individuale;


Art.23. (1) –Persoanele fizice care se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2, după expirarea termenului stabilit la art. 22 alin. (1), vor achita, în termen de 30 de zile calendaristice de la data includerii în categoria respectivă, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, în cuantum proporţional numărului de zile ale anului de gestiune în care nu au avut statut de persoană asigurată, inclusiv numărul de zile calendaristice rămase pînă la finele anului de gestiune.

7 iunie 2024