Trecere acte imobil pe copil minor

31 iulie 2020 142

Am un apartament cumparat in casatorie din banii lucrati de inaintea casatoriei. Actele pe imobil sunt pe mine, sotul a fost prezent la notar la cumparare. As vrea sa trec actele pe copilul de 3 ani. Intrebarea este: aceasta procedura o pot face fara sot sau e nevoie si de vreun acord de la el?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Valentin Ciuric
  • Avocat
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua! Doamna Silvia,

Dacă în Registrul bunurilor imobile dvs. sunteți înregistrată în calitate de unic proprietar, atunci sunteți în drept să donați apartamentul copilului dvs. fără nici o restricție. Acordul soțului și prezența acestuia la notar nu este necesară.
Privitor la procedura semnării contractului și cine semnează în locul minorului puteți... mai detaliat găsi mai multă informație în acest articol:
https://dreptimobiliar.md/putem-dona-casa-unui-minor-care-este-procedura-legala/

Pentru a vă informa despre lista actelor necesare donării apartamentului puteți consulta următorul articol (sunt necesare aceleași acte ca și în cazul vânzării):
https://dreptimobiliar.md/lista-actelor-necesare-vanzarii-unui-bun-imobil/

Succese!

31 iulie 2020
Mihai Triboi
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor


Bună ziua!

În caz dacă apartamentul a fost cumpărat în timpul căsătoriei, acesta aparține și celuilalt soț, chiar dacă nu este înscris în Registru bunurilor imobile.
Prevederile Codului Familiei la art. 20 alin. (1) reglementează clar că “Bunurile dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate... mai detaliat în devălmăşie, conform legislaţiei”. Orice bun dobândit în timpul căsătoriei se consideră comun atâta timp cât nu se face dovadă că este bunul personal al unuia dintre soți.
Proprietatea personală a soțului se consideră doar:
1. Bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei.
2. Bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei.
3. Lucrurile de uz personal (îmbrăcămintea, încălţămintea şi alte obiecte), cu excepţia bijuteriilor de preţ şi altor obiecte de lux, sînt proprietate personală a soţului care le foloseşte, indiferent de timpul şi modul de dobîndire.

Aplicându-se regimul legal de proprietate comună în devălmășie, apartamentul poate fi înstrăinat doar de comun acord cu celălalt soț.
Art. 21 alin. (2) - Fiecare dintre soţi este în drept să încheie convenţii prin care să dispună de bunurile comune, !cu excepţia bunurilor imobile!, acordul celuilalt soţ fiind prezumat.
În cazul bunurilor imobile, acordul celuilalt soț nu se prezumă și trebuie neapărat exprimat la actul de dispoziție.
Atenționez că sancțiunea nerespectării acestei condiții, conform Codului Familie (art. 21 alin. (3)), este nulitatea donației.

1 august 2020