Trecerea de la un post la altul in cadrul intreprinderii

26 martie 2018 18

In caz de eliberare de la un post temporar si numire intr-un post care este pe contract in cadrul aceleasi intreprinderi, vechimea de lucru se pastreaza?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Da, vechimea in munca se pastreaza.
********
Articolul 971. Garanții pentru salariații cu timp
de muncă parțial
(1)... mai detaliat Nu se admite tratamentul mai puțin favorabil al salariaților cu timp de muncă parțial în raport cu salariații cu normă întreagă care prestează o muncă echivalentă la aceeași unitate dacă un asemenea tratament se bazează exclusiv pe durata timpului de muncă zilnic sau săptămînal și nu are o justificare obiectivă.
(2) În contextul alin. (1), activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, a stagiului de cotizare (cu excepţiile prevăzute de lege), privind durata concediului de odihnă anual sau limitarea altor drepturi de muncă.
****

4 aprilie 2018