Trimit mașina cu numere germane în Moldova

8 septembrie 2022 147

Bună ziua. Din motive personale nu pot să vin personal cu mașina în Republica Moldova. Prin urmare, vreau să trimit mașina cu numere germane printr-o persoana cunoscuta doar pentru reparație (automobilul nu este pentru vânzare), iar eu (proprietarul) ajung peste 2 luni. După aia voi ieși din țara cu mașina menționată. Ce acte trebuie să dețin ca să pot folosi vehiculul pe teritoriul Republicii Moldova? Si cât timp am voie sa folosesc acest automobil pe teritoriul Republicii Moldova?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Mai jos, raspuns la intrebarea dvs.

L E G E

cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe

teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizicenr. 1569-XV din 20.12.2002

(în vigoare 01.01.2003)
Articolul 10. Introducerea şi scoaterea mijloacelor de transport auto[Art.10 alin.(1) abrogat prin Legea nr.257... mai detaliat din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021](11) Persoanele fizice rezidente au dreptul de a plasa sub regim vamal de import mijloacele de transport auto prevăzute la alin.(1) lit.a), pînă la data de 31 ianuarie a anului următor, care au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova în regim vamal de tranzit şi/sau care se află în zona de control vamal a posturilor vamale de la frontieră, în ultima lună a anului în care intervine prohibiţia.[Art.10 alin.(2) abrogat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021](3) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente, prin derogare de la prevederile art.20 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, clasificate la poziţiile tarifare 8702, 8703, 8704 (cu o greutate în sarcină maximă de maximum 5 t), 8711 şi remorcile ataşate la acestea (poziţia tarifară 8716), indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate în regimul vamal de admitere temporară pe un termen de pînă la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, cu achitarea vinietei şi cu respectarea următoarelor condiţii:

a) mijloacele de transport auto se află la evidenţă permanentă în alte state;

b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;

c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;

d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri; mijloacele de transport nu pot fi vândute, donate, transmise prin moştenire, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decât cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale;

e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, informaţia respectivă incluzîndu-se în Registrul de stat al transporturilor.

(31) Nerespectarea condiţiilor stabilite la alin.(3) lit. a)–d) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

8 septembrie 2022