Tutela pe copii

4 iulie 2024 3

Buna ziua! Ce documente trebue de depus pentru a face tutela pe copii si cine o instituie: administratiea locala sau Directiea pentru ocrotirea copiilor din Chisinau?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna ziua d-na Maria, încercați la Direcșie. este necesar să aveți și să prezentați copia buletinului DVS un document de confirmare pe copil, n-o să strice dacă o să mai aveți o caracteristică de la locul de trai sau de lucru-pozitivă, de dorit. Deseori la Direcție o să ciară și... mai detaliat alte documente de confirmare, vă stăruiți să le prezentați.

4 iulie 2024
Serghei Marciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
24. Persoana care dorește să devină tutore/curator depune la autoritatea tutelară teritorială de la domiciliul copilului o cerere în care indică motivele care au stat la baza solicitării plasamentului copilului în Serviciu, conform modelului din anexa nr. 1.

25. La cerere se anexează următoarele acte:

1) certificatul de naștere al copilului;

2)... mai detaliat copia buletinului de identitate al solicitantului şi al soțului/soției, în cazul în care este căsătorit(ă);

3) concluzia medicală privind starea sănătății persoanei care dorește să devină tutore/curator, eliberată de către medicul de familie;

4) certificatul eliberat de către instituțiile/autoritățile competente ce confirmă că solicitantul nu se află în supravegherea serviciilor de sănătate mintală;

5) certificatul eliberat de către instituțiile/autoritățile competente ce confirmă că solicitantul nu se află în evidența medicului narcolog;

6) cazierul judiciar;

7) certificatul eliberat de către instituțiile/autoritățile competente despre lipsa, pe parcursul ultimilor 5 ani, a contravențiilor și a infracțiunilor privind:

a) admiterea copilului la locuri de muncă care prezintă pericol pentru viața și sănătatea acestuia sau atragerea copilului la munci care prezintă pericol pentru viața și sănătatea acestuia;

b) neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului;

c) împiedicarea exercitării dreptului de a comunica cu copilul și de a-l educa;

d) necomunicarea despre existența unui pericol pentru viața ori sănătatea copilului;

e) încălcarea procedurii de adopție, a procedurii de plasament al unui copil în Serviciu;

f) violența în familie;

g) aducerea copilului la starea de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe;

h) practicarea prostituției;

i) activități publice cu impact negativ asupra copiilor;

j) producerea, comercializarea, difuzarea sau păstrarea produselor pornografice;

k) consumul băuturilor alcoolice în locuri în care sunt interzise și comercializarea acestora copiilor;

l) procurarea ori păstrarea ilegală de droguri, precursori, etnobotanice și a analogilor acestora în cantități mici sau consumul de droguri fără prescripția medicului;

m) cultivarea ilegală a plantelor ce conțin droguri, precursori și analogi ai acestora și fabricarea etnobotanicelor.

Pentru mai multe detalii, citiţi https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136348&lang=ro

5 iulie 2024