TVA electrocasnice

1 decembrie 2018 36

Buna. Vreau sa procur electrocasnice din Romania, 4 unitati tehnica bucatarie si un televizor. Care este procedura cu intoarcerea TVA, trebuie sa detin pasaport roman sau moldovenesc? Se completeaza careva declaratii? In ce moment se intoarce TVA? Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Alina,

Pentru ca să beneficiați de restituirea TVA pentru cumpărăturile făcute în statele membre UE, va trebui să îndepliniți cumulativ câteva condiții. Și anume:

1. să nu fiți stabilit în România, respectiv adresa sau domiciliul permanent să nu fie în interiorul acesteia (adresa sau domiciliul permanent se consideră locul specificat în... mai detaliat pașaport);
2. bunurile achiziționate trebuie să fie transportate în afară țării înainte de sfârșitul celei de-a treia luni care urmează lunii în care are loc livrarea;
3. valoarea totală a livrării, inclusiv TVA, trebuie să fie mai mare decât echivalentul în lei a 175 de EUR;
4. bunurile trebuie să fie cumpărate de la magazinele din rețeaua de vânzare cu amănuntul, autorizate să efectueze vânzări de bunuri care vă conferă, în calitate de nerezidenți, dreptul de a solicita restituirea TVA-ului;
5. dovada exportului trebuie făcută prin factura purtând viza biroului vamal de ieșire din România.

La vamă, sunteți obligați să prezentați biroului vamal la ieșirea din România bunurile cumpărate, însoțite de originalul facturii, originalul documentului de restituire și documentul care atestă achitarea contravalorii bunurilor (bonul fiscal). Organul vamal urmează să verifice:
1. concordanța dintre datele prevăzute în documentul de restituire a TVA-ului referitoare la persoana și datele din pașaport;
2. dacă datele prevăzute în documentul de restituire se potrivesc cu datele din factură;
3. dacă datele înscrise în factură sunt în concordanță cu bunurile prezentate.

Rambursarea TVA–ului va fi efectuată de către:
1. magazinul de unde ați cumpărat bunurile sau
2. prin intermediul unor unități specializate în restituirea TVA-ului.

Restituirea efectuată de către magazine se face în baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal de ieșire din România și a unei copii de pe factura vizată de același birou vamal. În această primă situație, TVA-ul vi se va restitui integral, fără a vă se reține vreun comision.

În cazul în care nu aveți posibilitatea fizică de a vă reîntoarce la magazinul de unde ați efectuat cumpărătura în decursul următoarelor trei luni, sunteți în drept să împuterniciți pe oricine altcineva s-o facă în locul nostru.

A doua modalitate de restituire a TVA-ului este de către unitățile specializate, și se realizează pe baza documentului de restituire în original vizat de biroul vamal de ieșire din CE și a unei copii de pe factura vizată. Trebuie doar să cunoașteți că pentru serviciile prestate unitățile specializate percep un comision.

Dacă aveți întrebări suplimentare vă sunt la dispoziție.

2 decembrie 2018