Уголовное дело исправить на административное

30 martie 2018 59

Добрый день! Скажите, пожалуйста, можно ли добиться того что бы уголовное дело исправить на административное до суда?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Статья 55. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к ответственности за правонарушения
(1) Лицо, впервые совершившее незначительное преступление или преступление средней тяжести, за исключением предусмотренных статьями 1811, 256, 303, 314, частями (1) и (11) статьи 326, частью (1) статьи 327, частью (1) статьи 328, частью (1) статьи... mai detaliat 332, частью (1) статьи 333, частями (1) и (2) статьи 334, частью (1) статьи 335 и частью (1) статьи 3351, может быть освобождено от уголовной ответственности с привлечением к ответственности за правонарушения в случаях, если оно признало вину, возместило причиненный преступлением ущерб и если установлено, что его исправление возможно без привлечения к уголовной ответственности.
[Ст.55 ч.(1) изменена ЗП93 от 13.05.16, МО163-168/17.06.16 ст.333]
[Ст.55 ч.(1) изменена ЗП326 от 23.12.13, МО47-48/25.02.14 ст.92; в силу с 25.02.14]
(2) К лицам, освобожденным от уголовной ответственности в соответствии с частью (1), могут быть применены следующие наказания за правонарушение:
а) штраф в размере до 500 условных единиц;
[Ст.55 ч.(2), пкт.а) изменен ЗП207 от 29.07.16, МО369-378/28.10.16 ст.751; в силу с 07.11.16]
b) административный арест на срок до 30 дней.
[Ст.55 ч.(2), пкт.b) изменен ЗП131-XVIII от 23.12.2009, МО23-24/12.02.2010 ст.35]

31 martie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Подайте заявление прокурору который ведёт ваше дело и попросите применить к вам ст. 55 УК РМ.

31 martie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Buna Ilie,
VĂ rog să scrieți întrebările aici, poate vreun coleg ar putea să se expună și el.
Din câte înțeleg este vorba de art. 264 alin. 1 Cod penal.
Cu regret ți să vă informez că procurorii nu prea aplică art 55 Cod penal în cazul celor ce comit infracțiunea prevăzută la... mai detaliat art. 264 alin. 1 Cod penal.
Soluția Dvs ar fi să vă luptați în instanță pentru aplicarea unei pedepse sub formă de amendă.
În cazul în care instanța aplică pedeapsa de amendă sau muncă neremunerată în folosul comunității, aceasta nu vă poate priva de dreptul special de a conduce mijloace de transport.
Doar în cazul în care pedeapsa principală este condamnarea la închisoare cu executare sau cu suspendare instanța de judecată ar putea sau nu să vă aplice și pedeapsa complementară sub forma de privare de dreptul special de a conduce.

3 aprilie 2018