Unde este dreptatea..

28 februarie 2019 22

Salutare! Astăzi la ședința de judecată am fost întrebat de ce nu am atacat actul de constatare emis de către primărie care are data de 01.08.2018 şi eu am făcut cunoștință cu el la data de 28.02.2019. Înainte de asta, tot de la primărie mi s-a dat alt proces verbal, care probabil nu le era la mână şi de care eu știam și mergeam pe baza lui. Este vorba de reîntoarcerea în proces prin intermediul executorului judecătoresc pentru lămurirea hotărârii de judecată. As vrea să știu dacă eu pot ataca acel act pe care mie mi l-au dat în astăzi la şedință, dacă a trecut atâta timp? Altă întrebare - la următoarea ședință eu nu voi fi în țară. Pot ataca la Curtea de apel acea hotărâre care va fi luată atunci cand mă voi întoarce - evident că o să treacă termenul? Ori pot să cer amanarea şedintei? Mulțumesc

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
vedeți mai jos Codul Contravențional
(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în... mai detaliat drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).
(2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația.
(3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.

astfel, dacă ați făcut cunoștință cu actul la data de 28.05.2019, din această data aveți 15 zile pentru al contesta reieșind din norma legală sus citată.

Cît ține de contestare a hotărîrii instanței de judecată vedeți
Articolul 468. Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti
contravenţionale
(1) Recursul împotriva hotărîrii judecătoreşti contravenţionale se declară în termen de 15 zile de la data pronunțării hotărîrii judecătoreşti sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de judecare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe hotărîrea judecătorească, în condițiile art. 463 alin. (1).

5 martie 2019